Jump to content

Registration Terms

Genom användande av forumet så åligger det användaren att följa de regler som föreskrivs i användaravtalet.

Forumets administratörer och moderatorer har rätten att modifiera och ta bort de inlägg som bryter mot de regelverk som är uppsatta av forumgruppen.

Det är strängt förbjudet att posta material som bryter mot svensk lagstiftning.

Det är förbjudet att posta material som kan verka stötande för andra användare. Detta inkluderar men är inte begränsat till saker som är av en natur att de inte går att visa oavsätt var man befinner sig.
Ex. Svordommar och könsord.

Det är förbjudet att posta inlägg vilka länkar till sidor i vilka länkar till material som kan verka stötande, uppmuntrar till olagligt handling eller uppmuntrar till störande av forumets ordning.

Det är ej tillåtet att posta inlägg som är kränkande eller stötande.

Det är ej tillåtet att föra diskussioner på en nivå vilken försämrar den allmänna ordningen på forumet.

Allt material som läggs upp på forumet kommer att förbli på forumet så vidare inläggen inte bryter mot forumets regler eller svensk lagstiftning.

Användare har ej rätt att få inlägg borttagna eftersom det kan förstöra den allmänna ordningen på forumet. Vid en begäran om att få sina inlägg borttagna kommer varje fall att granskas, dock är det generella beslutet om detta ett avslag.

Forumet övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att du som användare har juridiskt ansvar för vad du skriver. Moderatorerna läser löpande inlägg och flyttar bort dem som strider mot forumets regler. Hjälp oss gärna att anmäla inlägg som du anser inte följer reglerna.