Jump to content
Sign in to follow this  
Peter Sandberg

Lagar rörande airsoftvapen

Recommended Posts

klistrar in från paintballforumet.

En av de vanligaste frågorna på det här forumet rör vilka lagar och åldergränser som gäller. För att få lite ordning på det här har jag samlat samtliga relaterade lagar för er att ta del av, så håll till godo:

Ur 3:e kapitlet Ordningslagen

6 § Sprängning och skjutning med eldvapen får inte utan tillstånd

av polismyndigheten äga rum inom område som omfattas av

detaljplan. (Se nedan - min kommentar)

Den som är under 18 år får inte utan tillstånd av polismyndigheten

inom område som omfattas av detaljplan utomhus använda luft-

eller fjädervapen med vilka kulor, hagel eller andra projektiler kan

skjutas ut. Detsamma gäller utanför sådant område, om inte vapnet

används under uppsikt av någon som har fyllt 20 år.

Skjutbanor som inte hör till försvarsmakten får användas endast

efter tillstånd av polismyndigheten. Regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

utförande och besiktning av skjutbana.

Ur Vapenlagen

2 kap. Tillstånd och register

Tillståndsplikt

1 § Tillstånd krävs för att

a) inneha skjutvapen eller ammunition,

B) driva handel med skjutvapen,

c) yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller

översyn,

d) ta emot skjutvapen för skrotning, eller

e) föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige.

Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år, om vapnet

är ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen som är avsett för

målskjutning eller ett harpunvapen och om det har en begränsad

effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen

(effektbegränsade vapen).

Ur 1:sta kap. Vapenförordningen

2 § Ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen skall anses ha sådan

begränsad effekt som avses i 2 kap. 1 § vapenlagen (1996:67) om en

projektil från vapnet fyra meter från pipans mynning har en

anslagsenergi som är mindre än 10 joule.

Ett hel- eller halvautomatiskt kolsyre-, luft- eller fjädervapen

skall anses ha sådan begränsad effekt om en projektil från vapnet

fyra meter från pipans mynning har en anslagsenergi som är mindre än

3 joule.

Trots vad som föreskrivs i första eller andra stycket skall ett

kolsyrevapen som är avsett att med färg markera träffar på deltagare

i stridsspel (paintballvapen) anses ha sådan begränsad effekt som

avses i 2 kap. 1 § vapenlagen (1996:67), om vapnet är konstruerat för

att laddas med färgampuller med en minsta diameter om 16 mm.

Ur Ordningslagens 1:sta kapitel

2 § Med offentlig plats enligt denna lag avses

1. allmänna vägar,

2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan

redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,

3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn-

verksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga

för allmänheten, samt

4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande

används för allmän trafik.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får

föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv,

badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana

områden, om de inte omfattas av bestämmelserna i första stycket,

skall jämställas med offentliga platser vid tillämpning av 3 kap.

och av lokala föreskrifter, under förutsättning att områdena är

tillgängliga för allmänheten.

Om ett område eller utrymme som avses i första stycket är

tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig

plats under dessa. Detsamma gäller områden som omfattas av en

föreskrift enligt andra stycket.

-----> Slut

På förekommen anledning ska jag också säga att det inte är någon idé att du som är för ung för att själv få äga ett effektbegränsat vapen försöker göra några egna smarta lagtolkningar.

Det här är lagen - passar det inte så får du engagera dig politiskt och försöka förändra den. Men jag rekomenderar att du istället engagerar dig i en Sverok-förening.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Den som är under 18 år får inte utan tillstånd av polismyndigheten

inom område som omfattas av detaljplan utomhus använda luft-

eller fjädervapen med vilka kulor, hagel eller andra projektiler kan

skjutas ut.

Betyder detta att den som är under 18 kan gå till polismyndigheten och fråga om detta tillstånd? :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

[utdrag från Stockholmspolisens tillståndsenhet, vapengruppens lathund.]

* Tillstånd (licens) på luftvapen ges endast till den under 18 år som är aktiv medlem av skytteförening, som bedriver tävling med aktuell vapentyp. Sökande skall ha ett av föreningen styrkt behov av sådant vapen.

* Inga föreningar bedriver tävlingar med Soft.air guns, varför licens ej kan utfärdas.

Straffansvar: Den som innehar ett vapen utan tillsstånd eller överlåter ett sådant vapen döms till fängelse i högst ett år. Vid oaktsamnhet - böter eller fängelse sex månader.

Så ser det ut idag iaf och jag tror att det kan bli svårt, men inte omöjligt att övertyga myndigheten om att ett arrangemang är likställt med tävling. Krav på återkommande träning och annan styrning kan nog finnas :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det finns flera skäl till att aktiva spelare inte vill ha med minderåriga på spel.

För min egen del så känner jag mig inte speciellt sugen på att spela mot 15-åringar

med lyckligt avtryckarfinger. :shock:

Samt det viktigaste av allt ,det riskerar hobbyn rejält.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det finns flera skäl till att aktiva spelare inte vill ha med minderåriga på spel.

För min egen del så känner jag mig inte speciellt sugen på att spela mot 15-åringar

med lyckligt avtryckarfinger. :shock:

Samt det viktigaste av allt ,det riskerar hobbyn rejält.

Jag tycker att det viktigaste är att man inte ska bryta mot vapenlagen... ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hur är det med inlåsning av Soft AirGun?

Om sonen stjäl vapnet för fadern, och skjuter sönder en glasruta?

Vem är ansvarig, sonen är under 15 år?

Ska/kan man anmäla fadern?

Tacksam för svar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hur är det med inlåsning av Soft AirGun?

Om sonen stjäl vapnet för fadern, och skjuter sönder en glasruta?

Vem är ansvarig, sonen är under 15 år?

Ska/kan man anmäla fadern?

Så vitt jag känner till det så finns det inga krav till vapenskåp eller liknande för effektbegränsade vapen, de räknas inte in till ens "vapengarderob" osv, dock så bör det liksom andra farliga saker antagligen förvaras otillgängligt ifrån barn, men jag kan inte hitta något i vapenlagen (Jaktlagstiftningen 2009) som går in på ämnet i sig faktiskt. Men ansvaret är en enkel fråga, ansvaret är målsmans/vårdnadshavare, man ska ha koll på sina barn. Hoppas allt löser sig bra :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kanske ingen aktiv tråd.

Men borde väl vara okej om man är inom ett stort privat skogsområde? Ägaren av den marken ska själv vara med och spela. Alltså privat mark ingen utan tillstånd får vara där :) (Tror också det är inhägnat, det är många hektar tydligen så)

Annars har vi ett litet problem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kanske ingen aktiv tråd.

Men borde väl vara okej om man är inom ett stort privat skogsområde? Ägaren av den marken ska själv vara med och spela. Alltså privat mark ingen utan tillstånd får vara där :) (Tror också det är inhägnat, det är många hektar tydligen så)

Annars har vi ett litet problem.

Om frågan är om det är ok att person under 18 springer runt och skjuter med airsoftvapen på privat mark osv så nej, det är inte ok eller lagligt då 18-årsgränsen på airsoftvapen även gäller på privat mark, i garage och i djupa förhistoriska grottsystem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kanske ingen aktiv tråd.

Men borde väl vara okej om man är inom ett stort privat skogsområde? Ägaren av den marken ska själv vara med och spela. Alltså privat mark ingen utan tillstånd får vara där :) (Tror också det är inhägnat, det är många hektar tydligen så)

Annars har vi ett litet problem.

Om frågan är om det är ok att person under 18 springer runt och skjuter med airsoftvapen på privat mark osv så nej, det är inte ok eller lagligt då 18-årsgränsen på airsoftvapen även gäller på privat mark, i garage och i djupa förhistoriska grottsystem.

Nej vi är 18. Vi låter inte ens någon under 18 vara med i lajvet. Vi ska ha ett post-apoc lajv på privat mark med byggnader och vapen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu släpper jag en "Bomb", så jag vill helst inte se att det blir någon debatt om det, men rörande att ha deltagande minderåriga med lånade soft-air-guns så kontaktar du polisen, 11414 och frågar dem. Det går att få tillstånd av dem, om det uppfattar aktivisterna positivt och väl strukturerade samt att ni som arrangerar är pålitliga. Att marken är inhägnat är positivt, ty då är chanserna små att någon kommer in på området utan er vetskap. Det är väldigt viktigt att låta omgivningen veta vad ni sysslar med så att de kan rida/jaga/plock bär och svamp/promenera utan förhinder eller risk att bli beskjutna. Som tur behöver kulorna inte mycket till kulfång så det är tacksamt att spela i skogen. Ring och hör med polisen, de kan vara väldigt olika vad dem tycker. Du kan alltid fråga om tillstånd flera gånger, då ett nej/ignorerade är en enkel väg utan komplikationer uppskattat av myndigheter, som när man ibland går till hälsocentralen, så att säga.

Polisen har alla svar, någonstans, hör med dem :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nu släpper jag en "Bomb", så jag vill helst inte se att det blir någon debatt om det, men rörande att ha deltagande minderåriga med lånade soft-air-guns så kontaktar du polisen, 11414 och frågar dem. Det går att få tillstånd av dem, om det uppfattar aktivisterna positivt och väl strukturerade samt att ni som arrangerar är pålitliga. Att marken är inhägnat är positivt, ty då är chanserna små att någon kommer in på området utan er vetskap. Det är väldigt viktigt att låta omgivningen veta vad ni sysslar med så att de kan rida/jaga/plock bär och svamp/promenera utan förhinder eller risk att bli beskjutna. Som tur behöver kulorna inte mycket till kulfång så det är tacksamt att spela i skogen. Ring och hör med polisen, de kan vara väldigt olika vad dem tycker. Du kan alltid fråga om tillstånd flera gånger, då ett nej/ignorerade är en enkel väg utan komplikationer uppskattat av myndigheter, som när man ibland går till hälsocentralen, så att säga.

Polisen har alla svar, någonstans, hör med dem :D

Enligt ägaren ska det inte vara några problem enligt Polisen. Dom har åkt ut och kollat på området. Dom sa att det låg så avlägset att chansen är minimal att någon hittar oss. Vi har också regler om var man får skjuta och att personen man skjuter på måste ha ett skjutvapen eller någon ganska stort närstridsvapen. Folk måste ta med egna vapen och tillbehör. Vi vill gärna att allt är godkänt. Vi har också maximum krav på hur starka vapnena får vara för att undvika skador. Då en viss idiot sköt sin kompis på 2 meters avstånd när han bytte om. Han blev ganska snabbt kickad. Ska även ha ett band runt armen (olika färg för vad man är, typ människa, mutant eller liknande) Så vi har regler att inte skjuta folk utan armbindel :)

Men tack för alla svar :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lita inte på andrahandskällor vad gäller lagar. Gå alltid till källan, i detta fallet polisen. Ska ni vara å 100% säkra sidan och inte behöva börja schabbla med tillstånd och grejer, så lägger ni 18årsgräns på airsofts.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lita inte på andrahandskällor vad gäller lagar. Gå alltid till källan, i detta fallet polisen. Ska ni vara å 100% säkra sidan och inte behöva börja schabbla med tillstånd och grejer, så lägger ni 18årsgräns på airsofts.

Som sagt Polisen har varit och kollat på det vi ska göra och har inga problem med det. Eftersom det är avlägset. Alla är 18+ och vet hur man hanterar vapnena.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den som är under 18 år får inte utan tillstånd av polismyndigheten

inom område som omfattas av detaljplan utomhus använda luft-

eller fjädervapen med vilka kulor, hagel eller andra projektiler kan

skjutas ut. Detsamma gäller utanför sådant område, om inte vapnet

används under uppsikt av någon som har fyllt 20 år.

Hej.

Så utanför detaljplan får alla under 18 år skjuta om vapnet är under uppsikt utav någon som är äldre än 20.

Punkt slut.

Så vad menas med uppsikt i lagens mening?

Det är det som är frågan.

Jag återkommer när jag har svaret.

Men välkomnar gärna ett svar från berörd part.

Angående att tolka lagar "gäller alla medborgare ,gammal som ung" så tolkas alla lagar alltid .

Om lagar inte skulle tolkas så behövdes inget så kallat "Rättsväsen" ibland "Felväsen" enligt Min tolkning.

Så innan några riktiga prejudicerande Domar så är det upp till alla att tolka hur fritt dom vill.

När Dom fallit i högsta domstol så brukar man följa detta utslag .

Mvh stone

Share this post


Link to post
Share on other sites

Här nedan ser vi en Dom från HD. Som visar att pojken inte har varit under uppsikt när han skjutit men sin airsoft hemma i lägenheten.

Det vill säga i en lägenhet tillsammans med någon förälder ...men inte i samma rum.

http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar ... 05_dom.pdf

Så här har denna skytteklubb tolkat under uppsikt.

http://www.dynamisktskytte.se/utbildning.html

Det finns inga hinder för elever utan lämpligt vapen eller elever som saknar vapenlicens går grundkursen. Går eleven sedan med i en klubb som har klubbvapen för utlåning så kan eleven även tävla i dynamiskt skytte utan eget vapen, dock under uppsikt av klubbmedlem med eget vapen.

Och i dynamiskt skytte springer man omkring med minst en 9mm puffra med bly.

"ingen som håller en i armen där inte"

och det där med en armlängds avstånd är det jägarförbundet som har satt upp som regel.

Alltså ingen lag utan en regel.

mvh stone

Share this post


Link to post
Share on other sites

Stone: läste du domen eller? han sköt inte med sin, han tog den från sina föräldrar.

och hur en skytteklubb tolkar lagen är fullständigt ointressant, då det är rättssystemet som ska tolka lagen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej jag läste Domen.

Av utredningen i målet framgår att det aktuella vapnet var av enkel

konstruktion med ett slitet kompressionssystem och försämrad prestanda.

Den maximala räckvidden var därför endast cirka 30 meter. Av utredningen

framgår vidare att JM, som saknade föreskrivet tillstånd, lånat vapnet av sina

föräldrar och använt det i ett rum i familjens bostad. Ingen av hans föräldrar

har vid dessa tillfällen befunnit sig i rummet, men i vart fall någon av dem

har varit i bostaden.

Jag tolkar det som att han skjutit med vapnet...det står att han använt det......då borde han ju ha skjutit med det....

Om man bara innehaft det så skulle det nog ha stått så i Domen...."eller haft det att spika med ..peta näsan.. osv"

Men även Domstolar gör ju fel ibland.

När man läser lagen så säger den att det är just vi som ska tolka den med hänsyn till omständigheterna.

Jägarna tolkar den som att man ska vara på en armlängds avstånd och har satt det som sina regler.

Paintball tolkar det på ett helt annat sätt.

Dynamisktskytte tolkar det på sitt sätt.

Ingen har fel så länge Domstolen inte har sagt något annat.

T.ex. när det händer en olycka eller ett tillbud.Då blir det utredning och Åklagare bestämmer om det ska åtalas eller inte.

Det är åklagaren som bestämmer om det ska åtalas och han har till uppgift att INTE åtala om det inte blir en fällande dom.

Så att bara tala med polisen är inte tillräckligt för att få reda på hur lagen skall tolkas.

Polisen är ofta ganska lata och säger nej ....för att man inte senare ska kunna hänvisa till denna polisman att han har tolkat det på det viset...osv...

3 kap. 3 § c) vapenlagen framgår emellertid att det är tillåtet för en person

under 18 år att inneha ett effektbegränsat vapen som lån, under förutsättning

att vapnet innehas och används under långivarens uppsikt (s.k. uppsiktsututlåning).

Sker utlåning i strid med denna bestämmelse kan ansvar för

vapenbrott komma ifråga såväl för långivaren som för den som innehar

vapnet (jfr prop. 1973:166 s. 104 f.). I motiven till bestämmelsen framhålls

att den uppsikt som krävs vid utlåning varierar med hänsyn till omständigheterna

(prop. 1995/96:52 s. 80).

Mvh stone

Share this post


Link to post
Share on other sites

Och till skillnad från dynamiskt skytte så skjuter vi airsoftspelare mot varandra för att träffa.

Att då ha folk på banan som är under 18 år kan medföra juridiska problem om denne orsakar/orsakas skada på/av annan spelare.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Och till skillnad från dynamiskt skytte så skjuter vi airsoftspelare mot varandra för att träffa.

Att då ha folk på banan som är under 18 år kan medföra juridiska problem om denne orsakar/orsakas skada på/av annan spelare."

Helt riktigt. Men det är fortfarande inte olagligt att låta någon som är under 18 deltaga i ett spel om man har uppsikt över den som är under 18 .

Det jag vill få fram är att man kan inte gömma sig bakom lagen och säga att du får inte spela för att du inte är 18 och har inte rätt att äga ett vapen.

Sedan kan man ha REGLER som förbjuder alla under 18 att spela.

Vad är det för skillnad på painball och airsoft enligt lagen?

Ingen som jag ser det.

Men det är bara min tolkning.

Mvh stone

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...