Jump to content
Sign in to follow this  
Anna Erlandsson

BU: Nya firmatecknare

Recommended Posts

Bakgrund:

I början av året tog vi beslut om firmatecknare för Sverok. Detta beslut hade dock behövt uppdaterats efter det många av de ärenden som hanterats under året och som krävt firmateckning rört personal-, skatte- och liknande frågor hos centrala myndigheter. 
Det är ärendet som hanteras helt av kansliet och det är därför rimligt att kanslichefen kan underteckna sådana ärenden å förbundets vägnar.

Länk till underlag: https://docs.google.com/document/d/1OF1n5URInZaYIohxVTK3D37-qmnY7Z9dVZFw9Cr2HFY/edit#heading=h.fpnzi2nvrqd0

Jag yrkar:

1) ...att alla tidigare beslut om firmateckning annulleras.

2) ...att Anna Erlandsson (860328-7460) och Evelina Möller Pihl (960103-8426) väljs att gemensamt teckna Sveroks firma.

3) ...att kanslichef Johan Groth (611019-0151) ges rätt att teckna förbundet firma i enlighet med texten under rubriken “Rätt för Sveroks kanslichef att teckna förbundets firma”

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...