Jump to content
Sign in to follow this  
Anna Erlandsson

Extrainsatt styrelsemöte 28/9-2018

Recommended Posts

Mötets öppnande: 
Fastställa röstlängden.
Förklara mötet beslutsmässigt.
Välja mötesfunktionärer.
- Mötesordförande
- Mötessekreterare
- Demokratifrämjare
- Justerare
Fastställa adjungeringar.
Fastställa dagordningen.
Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll.

BU: Nya firmatecknare

Mötets avslutande.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...