Jump to content
Sign in to follow this  
Anna Erlandsson

Dagordning och schema för FS-möte #4 25-26/8

Recommended Posts

Mötet hålls i Malmö på hotell Scandic Triangeln.

Lördag 09-00 - 16.30

09.00:
Incheckningsrunda!

09.15:
Mötets öppnande!

Fastställa röstlängden.

Förklara mötet beslutsmässigt.

Välja mötesfunktionärer.

- Mötesordförande

- Mötessekreterare

- Demokratifrämjare

- Justerare

Fastställa adjungeringar.

Fastställa dagordningen.

Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll.

Gå igenom beslut Verkställande utskott.

Ratificering PC-beslut.

Gå igenom uppdragslistan

10.30 - 10.45:
Paus

10.45:

Gå igenom uppdragslistan forts

Lägga bilagda rapporter till handlingarna

BU: Godkännande av nya föreningar

12.00-13.00:
Lunch

 

13.00-15.20 (med paus)
DU Budgetförslag

14.30- 14.45:
Fika

14.45 - 15.20:
DU Budgetförslag forts

BU: Kost

16.00-16.30:
Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat.

16.30: 
Mötet avslutas för dagen

18.00:
Middag på Masala House

19.25:
Escaperoom: Sherlocked
 

Söndag 09.00 - 15.00

 

09.00:

Incheckningsrunda!

 

09.15- 12.00
DU: Verksamhetsplan

BU: Styrdokument för Tillgänglighetskommitéen - Bordläggs till nästa möte.

BU: Antidemokratiska rörelser

BU: Ungdomsföreningsbidrag

 

10.30 - 10.45:
Fika
 

10.45:

BU: Verksamhetsgrenar

DU: Syftesändring

DU: Avgift för tjänster
 

12.00-13.00:
Lunch

 

13.00-14.00:

DU: Medlemsrekrytering

DU: Standardstadgar

BU: Personliga utlägg och ersättningar - Tas på oktobermötet
BU: Pins och utmärkelser - Tas på oktobermötet

14.00:
Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat.

 

14.30:
Mötet avslutas

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...