Jump to content
Sign in to follow this  
Anna Erlandsson

DU: Verksamhetsplan 2019

Recommended Posts

DU: Verksamhetsplan 2019

Skriven av: Anna Erlandsson
Den 18-08-17

Beskrivning och bakgrund

Utifrån diskussionerna som hölls på FS-möte #3 har det tagits fram ett första utkast till den verksamhetsplan som ska läggas fram på Riksmötet 2018.

Fokus för förslaget till verksamhetsplan 2019 är i hög grad att implementera alla de dokument och verktyg vi tidigare tagit fram och att skapa ett Sverok närmare medlemmarna.

Ett sätt att göra detta på är att sprida verktygen till våra medlemmar. Detta för att skapa kontinuitet och för att se till att det arbete som görs på förbundsnivå får effekt hos våra föreningar.

Vi vill fortsätta vara ett starkt förbund och detta ser vi kan uppnås genom att vi försöker nå ut till våra medlemmar på ett mer aktivt sätt, bland annat genom att skapa mötesplatser i form av konferenser.

Vårt mål är att ha ett förbund som bibehåller sin höga kvalitet men som knyter ihop spelkulturen på ett mer aktivt sätt genom att vara närmare föreningar och distrikt.


Underlag:

Länk till Verksamhetsplan 2019: https://docs.google.com/document/d/19eMwnLA6tGcbzTHliDYd9OiOQP4P8wgKr_ky8R85BUA/edit?usp=sharing 

Länk till Sveroks strategi: https://infobank.sverok.se/styrdokument/sverokare-pa-mars-sveroks-strategi-2017-2021/

 

Frågor att diskutera i helgrupp

  1. Hur väl anser ni att verksamhetsplanen svarar mot strategin?
  2. Är det något som saknas?
  3. Är det något som behöver förändras?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...