Jump to content
Sign in to follow this  
Alexandra Hjortswang

DU: Syftesändring

Recommended Posts

DU: Syftesändring

Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang
Den 18-08-16

Beskrivning och bakgrund

Förbundets syfte har varit uppe till diskussion tidigare, men landade då i att ingenting förändrades. Då det generella samtalet allt mer kommit att handla om spelkultur snarare än spelhobbyn vill vi få styrelsens input på huruvida frågan ska tas upp igen. Om styrelsen anser att det finns skäl att ändra syftet kommer en motion till Riksmötet skrivas.

Nuvarande syfte lyder:

§3 Förbundets syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja spelhobbyn.

Frågor att diskutera

  1. Bör vårt syfte ändras till att handla om spelkultur istället för spelhobbyn?

  2. Vad bör isf formuleringen vara? Ska ordet helt enkelt bytas ut rakt av?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...