Jump to content
Sign in to follow this  
Alexandra Hjortswang

DU: Medlemsrekrytering

Recommended Posts

DU: Medlemsrekrytering

Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang
Den 18-08-15

Beskrivning och bakgrund

Förbundet fortsätter tappa medlemmar, främst personer men även föreningar. Anledningar till detta som diskuterats i ledningsgruppen är bl.a.

  • En förändrad civilsamhälleskultur där personer inte längre organiserar sig i föreningar utan i lösare nätverk.

  • Den stora påverkan på våra medlemssiffror det har när en e-sportsförening dör eller går över till ett annat förbund.

  • Att när en ny avdelning är för lik en gammal så blir den inte godkänd. Medlemmarna går då förlorade eftersom den gamla avdelningen så småningom dör och den nya inte räknas. Kansliet arbetar tillsammans med föreningar med många avdelningar för att skapa ett system som tar bort detta problem.

 

Frågan kommer fortsätta diskuteras i lednings- och samordningsgruppen och inför detta vill vi ha styrelsens input och idéer.

Frågor att diskutera

Diskussion i stor grupp

  1. Bryr vi oss om att vi tappar medlemmar? Ska vi sluta jaga nya och istället ta hand om de vi har trots att detta innebär minskade bidrag?

  2. Vilken målgrupp är det vi missar? Vilka kommunikationskanaler är det vi missar?

  3. På vilket sätt kan vi hjälpa föreningarna rekrytera fler medlemmar?

  4. På vilket sätt kan vi få ideella att se fördelarna att organisera sig i föreningsform?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...