Jump to content
Sign in to follow this  
Alexandra Hjortswang

BU: Kost

Recommended Posts

 

BU: Kost

Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang
Den 18-08-15

Beskrivning och bakgrund

När styrdokumentet Kost uppdaterades förra gången uppstod en diskussion kring huruvida Sverok bör ersätta utgifter för mat som förbundet enligt styrdokumentet inte tillhandahåller. Det första yrkandet medför att det framöver bara går att beställa vegetarisk mat på t.ex. styrelsemöten. Det andra yrkandet medför att när det erbjuds flera alternativ på t.ex. en buffé så får deltagarna enbart ta av de vegetariska alternativen. Yrkande nummer tre medför att det fortsätter som idag d.v.s att när vi är ut på restaurang och beställer in mat kan alla beställa in vad de vill ha utan hänsyn till styrdokumentet.

Underlag

Nuvarande styrdokument: https://docs.google.com/document/d/13mNZbFLuVyF3OllrnPPkKh8mhOwmxzcfj6rlm4U2zo8/edit

Förslag till beslut

Jag yrkar…
1) ...att första stycket under rubriken “Definition av normalkost och specialkost” ändras till

Normalkost är den kost som serveras till alla som inte anmäler behov av annan kost samt den kost som ersätts enligt styrdokument för Personliga utlägg och ersättning. I Sveroks fall är normalkost vegetarisk kost. Vegetarisk kost avser kost utan fågel, fisk, vilt, fläsk, skaldjur och nötkött.


2) …att följande punkt läggs in under rubriken “Riktlinjer”:

Vid buffé eller motsvarande erbjuds endast de vegetariska alternativen.

 

3)...att följande punkt läggs in under rubriken “Riktlinjer”:

När det gäller mat som inte förbeställts ersätts specialkost även utan de ovan listade anledningarna.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag yrkar:

1)…att följande punkt läggs in under rubriken “Riktlinjer”:

Vid buffé eller motsvarande där Sverok inte kan styra om enbart normalkost serveras får deltagarna ta de alternativen som finns.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...