Jump to content
Sign in to follow this  
Alexandra Hjortswang

BU: Styrdokument Anti-demokratiska rörelser 2018

Recommended Posts

BU: Anti-demokratiska rörelser 2018

Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang
Den 18-08-15

Beskrivning och bakgrund

Efter att diskussioner, kring hur det föregående dokumentet ska användas och vad det grundar sig i, uppstod på Riksmötet förra året har vi tillsammans med revisorerna arbetat fram ett nytt förslag. De huvudsakliga ändringarna är att dokumentet nu mer handlar om anti-demokratiska rörelser i stort än Sverigedemokraterna specifikt, även om dessa fortfarande är de enda som nämns vid namn, samt att förhoppningsvis tydligare visa vad i Sveroks stadgar detta beslut grundar sig på.

Underlag

Förslaget inklusive länk till det nuvarande styrdokumentet: https://docs.google.com/document/d/1i2hWdhOmvmhdBN2F0hlQtnjPEJTUsiLvzCPS004gawU/edit?usp=sharing

Förslag till beslut

Jag yrkar…
1) ...att Anti-demokratiska rörelser 2018 ersätter Sverigedemokraterna och andra anti-demokratiska rörelser 2016

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...