Jump to content
Sign in to follow this  
Anna Erlandsson

Protokollförning av PC-beslut

Recommended Posts

PC-beslut: En starkare lokal ungdomsrörelse

Skriven den: 21/3-18
Av: Anna Erlandsson

Yrkandeperiod: 26/3-28/3
Röstningsperiod: 29/3-31/3. Omröstningen stänger klockan 23.59

Bakgrund:

Sverok har sökt pengar från MUCF för ett projekt kallat En starkare lokal ungdomsrörelse

Syftet med projektet är att skapa lokala plattformar för ungdomsdistrikt (det vill säga distrikt hos ungdomsförbund och -organisationer) att diskutera och samverka med kommuner och regioner för att belysa befintliga bidragssystem och de konsekvenser de får för barn och ungas organisering.

De konkreta målen är:

  • Skicka ut en enkät till ett representativt urval av ungdomsförbund kring vad de vill se för förändringar i kommunala och regionala bidragssystem.
  • Arrangera fyra lokala konferenser i olika län runt om i Sverige för att diskutera behov och möjliga förändringar i bidragssystemen. De län som väljs ut kommer vara län som har en RFK eftersom vi vill ha en lokal förankring.
  • Samarbeta med minst två andra lokala/regionala ungdomsdistrikt inom respektive konferens
  • Skapa ett material riktat mot kommuner om hur de kan skapa mer inkluderande bidragsregler för ungdomsdistrikt och -föreningar baserat på enkätsvar och konferenser.
  • Samla erfarenheterna av projektet i ett digitalt material som kan användas av andra förbund och organisationer i framtiden.

Med de regionala konferenserna vill vi bjuda in regionala och kommunala politiker och tjänstemän till en konferensdag med ungdomsdistriktsfokus.

Projektet kommer inte bara att fokusera på Sverok och föreningar anknutna till Sverok utan målet är även att samarbete med andra förbund som har distriktsföreningar i det aktuella länet som väljs ut. Exempel på andra förbund är UNF, RUM och NSF.

Tanken är att genom att samla olika typer av ungdomsförbund skapar vi större bredd och ökar kraften i vad vi säger.

En projektledare på 50% kommer att anställas av Sverok för att arbeta med projektet under året. Projektledaren kommer vara samordnare och ansvara för träffarna med hjälp från regionala föreningskonsulenter på Sverok.
 

Underlag

https://drive.google.com/drive/folders/1l0Vn-Q_xSJACqut7-_kgon7HgW1WNTl2?usp=sharing

 

Förslag till beslut

Anna yrkade....

1)att förbundsstyrelsen ställer sig bakom ansökan

Resultat


Omröstning stängd med 9 bifall för "Anna 1", 0 avslag och 0 nerlagda röster.

Jag finner att vi beslutat att godkänna deltagandet i projektansökan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...