Jump to content
Sign in to follow this  
Anna Erlandsson

Dagordning och schema för FS-möte #3 5-6/5

Recommended Posts

Mötet kommer att hållas i Stockholm.

Under lördagen hålls mötet i SJ:s lokaler på Vasagatan 10.

Under söndagen hålls mötet på Scandic Alvik.

Lördag.09.00-17.00

09.00:

Incheckningsrunda!

09.15:

Mötets öppnande!

Fastställa röstlängden.

Förklara mötet beslutsmässigt.

Välja mötesfunktionärer.

- Mötesordförande

- Mötessekreterare

- Demokratifrämjare

- Justerare

Fastställa adjungeringar.

Fastställa dagordningen.

Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll.

Gå igenom beslut Verkställande utskott.

Ratificering PC-beslut.

Gå igenom uppdragslistan

10.50-11.10

Paus

11.10.

Lägga bilagda rapporter till handlingarna

BU: Styrdokument föreningsnamn 2018

BU: Godkännande av nya föreningar

BU: Styrdokument projekthantering 2018

BU: Flytt av datum för Höstslaget 2018

12.00-13.00:

Lunch med deltagarna på Arrangörskonferensen.

13.00:

DU: Proud and Nerdy i Sverige

BU: Styrdokument ungdomsföreningsbidrag 2018

BU: Nya bidragsregler för 2018

14.00: 
Paus

14.15:

BU: Förändrat system för ombud till Riksmötet
 

15.00:

Fika

15.15:

DU: Avdelningar

16.00:

Paus

16.30-17.00

Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat.

17.00

Mötet avslutas för dagen

17.30:

Middag på Panda

18.30:

Fri hopp och lek med möjlighet att spela spel på kansliet och prova på Shadespire

 

Söndag. 09.00 -15.00

09.00-12.00:

DU: Verksamhetsplan 2019

10.45-11.00:

Fika

11.00-12.00:

DU: Verksamhetsplan 2019 forts.

12.00-13.00:

Lunch

13.00:

DU: Verksamhetsgrenar

14.00:

Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat.

15.00:

Mötet avslutas för dagen och helgen!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...