Jump to content
Sign in to follow this  
Emma Carlström

DU: Avdelningar

Recommended Posts

Underlag

Förbundsstyrelsen har på sin uppdragslista att fortsätta utveckla modellen med föreningar, huvudföreningar och avdelningar. 
Utvärdera hur utvecklingen med avdelningar gått och ta fram förslag på hur arbetet kan vidareutvecklas. Diskussionsunderlag hittar ni här:

https://docs.google.com/document/d/1bftGHKfXu_c2D7q4YanLquRXXJke_SYdE0Uyv4TsSF4/edit?usp=sharing

Frågor att diskutera

(Notera att vi kommer diskutera i mindre grupper och sedan återsamlas och sammanfatta vad som sades i respektive grupp)

  • Vad är bra respektive dåligt med att ha avdelningar?
  • Vad skulle behöva utvecklas?
  • Är det någon verksamhetsgren som skulle gynnas respektive inte gynnas av det?
  • Vad hade behövts från förbundets håll för att få ut information om avdelningar till föreningarna ?

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mina tankar. 

1. (här pratar jag nästan bara om mer 'traditionella' föreningar, med 30 - 300 medlemmar snarare än om e-sportföreningar, för jag har inte jobbat så nära med dem) . Avdelningar är ett sätt att utveckla demokrati och flexibilitet i Sverokföreningar med stor bredd i sin verksamhet. Genom att bilda underavdelningar för olika ämnen, lajv eller liknande så blir det enklare att ge medlemmar ekonomiska medel och en ägandeskap över sin verksamhet. Utan avdelningar vore det också väldigt svårt att motivera varför exempelvis många föreningar med majoriteten medlemmar över 26 fortfarande är anslutna till ett ungdomsförbund.

Det lär väl finnas siffror på det, men jag tror att vi har många ungdomsmedlemmar i de äldre verksamhetsgrenarna som inte blir bidragsberättigade därför att de inte är med i en ungdomsavdelning. Exempelvis QueerNördarna hade förra året 199 medlemmar, varav ca 50 var under 26. Bara 10 av dem var med i ungdomsavdelningen. Det är viktiga medlemmar för förbundet och distriktens bidrag. 

Vilket tar oss till problemen. Det är svårt att separera ungdomsavdelningar och huvudföreningen. Om man verkligen ska ha alla under 26 i avdelningar så måste informationen om detta ske samtidigt som de blir medlemmar, och det kan bli bökigt (särskilt om det är en del i anmälan till ett lajv eller annat arr). 

Det är också knepigt att hålla återkommande årsmöten, för det finns dels inga direkta krav på det i standardstadgarna för avdelningar, och ingen riktig tidsgräns. Jag har också sett få föreningar med aktiva avdelningsstyrelser. Allt detta går att komma förbi, men jag tror att det bidrar till att utvecklingen varit långsam. Det känns som en stor ökning av byråkratin, även om det inte behöver vara så farligt. 

Man behöver ändå en viss organisatorisk mogenhet och kunskap för att kunna använda avdelningar fullt ut, och kanske även för att förstå vad poängen är. 

En sista styrka med avdelningar. De kan verkligen fungera som en brygga mellan generationer. Inte minst med det nya bankdirektivet så ger de en möjlighet för 'paraplyföreningar' som samlar många ungdomsavdelningar och äldre avdelningar att ge support och service åt sina ungdomar. Det är lätt att få en grupp ungdomar att starta en avdelning, och sen helt enkelt ge dem pengarna de behöver till sin verksamhet vid behov. Då slipper de krångla med banker och konton mm. 

Detta kan också ge en större regional förankring och koppling mellan det som tidigare kanske skulle varit flera olika föreningar. 

2. Jag tror vi behöver fler exempel på godkända stadgar för avdelningar. För avdelningar med olika struktur eller funktion. Exempelvis kan det finnas en stor vinst med att ha inskrivet i stadgarna att avdelningens årsmöte är kopplat till huvudföreningens årsmöte, så att det bara behöver skickas en kallelse. Eller att sätta namn på funktionärer eller uppdrag som stämmer bättre överens med verksamheten. 

Det är inte heller helt funktionellt att vi har samma demokratiska överbyggnad för ett av Keitas lag i en turnering som för en ungdomsavdelning i en förening med flera hundra medlemmar. Det borde gå att ha färdiga stadgar som stöttar avdelningen med syfte 'att främja ungdomars intressen inom huvudföreningen' eller liknande. 

Som jag skriver på 4. så tror jag också att vi behöver visa fler 'goda exempel' och 'paketlösningar' som vi vet har fungerat för föreningar. 

Överlag tror jag att vi behöver fler 'bulvanföreningar' med syfte att hjälpa folk göra arrangemang under deras paraply, så att de slipper själva starta förening. Med ett sånt upplägg brukar det vara ganska enkelt att styra så ungdomar genererar bidrag och får stöd. Plus att vi stärker Sverokandan och får starkare nätverk. 

3. Jag har sett vinster med avdelningar i nästan alla verksamhetsgrenar jag försökt applicera det på. Jag skulle säga att de är enklare att göra 'snyggt' i föreningar med många naturliga grupperingar. Särskilt om de grupperna ofta har många ungdomar. 

Det är svårare att motivera poängen med en avdelning som ska göra samma sak som huvudföreningen, 'fast för ungdomar', än för en avdelning som är till för ett särskilt lajv eller liknande.

Det känns som att avdelningar borde kunna vara ett av verktygen som verkligen kan knyta cosplay hobbyn till oss på bred front. Det finns ju många små grupper där som jobbar ganska löst sammansatt. Ifall de samlades i större föreningar med avdelningar, och som gav stöd åt deras material, resor eller liknande, så borde många tycka att det var intressant. Men det ställer en del krav på föreningen. (vad jag vet jobbar Svenska Cosplayföreningen inte på det viset, och det finns inte många andra liknande föreningar med nationella eller regionala ambitioner)

4. Jag tror att vi behöver mer informationsspridning. Det finns rätt mycket information om hur man börjar jobba med avdelningar, men de gånger jag gjort det så har man ofta behövt få mycket direkt från en kontaktperson på kansliet. Det tog mig ett par telefonsamtal att få överblick över exakt vilka de olika stegen i processen var (men egentligen är det väldigt enkelt. Så länge man inte vill skriva sina egna stadgar). 

Det är dock inte den statiska informationen som är det viktiga, utan snarare utbildning, folkbildning, nätverkande. Vi behöver ambassadörer som kan förklara varför det är en bra idé, och ge goda exempel på hur det fungerar och inte. Alltså inte bara beskrivningar av det mekaniska 'så här fungerar en avdelning' utan ännu mer om hur olika föreningar använt avdelningar för att utvecklas. 

Exempelvis att lyfta fram Östans Skuggor som har samlat en rad föreningar i Visby för att underlätta för alla inblandade, och som gör WisCon. QueerNördarna som använder avdelningar för att göra det enklare att starta queer and nerdy aktiviteter på fler orter. TÖS och NÖRD som samlar föreningarna i sin region. Lajv föreningar som har avdelningar för separata lajv grupper eller för ungdomarna, så att de kan subventionera de deltagarna. 

Som ny förening behöver man veta mer konkreta saker. 'hur löser vi att alla gör med i en avdelning?', 'hur gör ni för att hitta styrelser till avdelningarna?', 'hur organiserar ni årsmötena?' etc. 

Kanske till och med att distrikt eller andra engagerade startar upp några såna föreningar som exempel och mall. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...