Jump to content
Sign in to follow this  
Alexandra Hjortswang

BU: Förändrat system för ombud till Riksmötet

Recommended Posts

 

BU: Förändrat system för ombud till Riksmötet

Skriven av: Alexandra Hjortswang
Den 18-04-29

Beskrivning och bakgrund

På förra styrelsemötet diskuterades frågan om ett nytt system för ombud till Riksmötet (https://docs.google.com/document/d/1D6FH3ccV5jpOvUhzhrmOmUSnFwigSlcPs-wC99djk9w/edit) och nu har en mer tydlig riktning tagits fram med ett förslag och stadgeändringar som isf skulle behöva genomföras. Det som behövs i det här läget är ett beslut om huruvida detta är rätt riktning för oss att fortsätta arbeta i för att ta fram mer konkreta förslag.

Underlag

I följande underlag hittar ni de principer och tankar som arbetet utgår från i nuläget: https://docs.google.com/document/d/190QjhEuf9lwg3D6hF2qgz289-l4wB7enjOxWnUxRfoo/edit#

Förslag till beslut

Jag yrkar…
1) ...att arbetet med ett förändrat system för ombud till Riksmötet fortsätter utifrån de principer som beskrivs i underlaget

Share this post


Link to post
Share on other sites

Km ju inte vara med i helgen, men här kommer några medskick. Jag missade ju diskussionen förra mötet också, så en del saker kanske berör det som ledde fram till det här förslaget. 

Vi har en rätt stor kompetens och kunskap i de regelbundna deltagarna i Riksmötet. Om det sker en alltför stor förändring i vilka som kan åka så tror jag att det kan bli en farlig förlust av erfarenhet och kunskap. Det är förstås viktigt att göra riksmötet mer representativt, men en stor vinst med det är också möjligheten för nya att lära sig av de som varit med ett tag (oavsett respektives ålder). Så förslag som kan innebära att en alltför stor omvälvning tror jag kan vara skadlig på kort sikt och riskera att göra övriga förändringar som pågår i förbundet svårare att förankra. Jag kan dock inte riktigt bedöma om det är en risk utifrån de liggande förslagen. Om de 87 platserna utifrån ålder innebär att alla de ska vara under 26 så kanske det gör det. Om det innebär att delegaterna måste följa Förbundets ålderskurva exakt och att platser blir tomma om ingen i rätt ålder kandiderar så blir det garanterat så. 

Om vi låter varje förening välja sina ombud så anser jag att vi bör se över möjligheten att öka antalet möjliga ombud. För ett system där vi ska sålla bland nominerade måste antingen vara väldigt likt systemet som vi redan använt eller bli mindre demokratiskt. Ökar vi antalet ombud tror jag att vi realistiskt kommer kunna låta nästan alla som anmäler sig åka (om mönstret av anmälningar / avanmälningar fortsätter som nu). 

Vi kan omöjligt låta alla föreningar skicka varsitt ombud, men troligen skulle vi kunna ackomodera alla som faktiskt vill. 

Ett exempel på organisation som jobbar så är Scouterna. De låter visserligen även sina kårer betala kostnaderna för ombuden, men varje kår har rätt att skicka ett antal ombud utifrån sitt medlemsantal. Om alla ombud åkte så skulle de ha nåt i stil med 2000 ombud på årsmötet (demokratijamboreen), men i praktiken tror jag det är 4-500. Många, men det är en organisation med mycket starkare koppling mellan  medlemmarna och centralorganisation. Det är dock värt att säga att medelåldern där mig veterligen är betydligt högre än på våra riksmöten, något jag tror är en konsekvens av processen. Bara de största kårerna kan skicka många ombud, de som skickar ett eller två ombud skickar ofta någon lite äldre. Det tror jag skulle kunna speglas även i Sverok om vi jobbade på det viset. 

Slutligen så vill jag säga att om vi ska ha ett system där ett urval görs bland kandidater nominerade av våra föreningar så är det nuvarande det mest demokratiska. Det kan säkert göras enklare och smidigare, men  grundprincipen håller. Svenska scoutförbundet hade tidigare ett system där representationen gick via distrikten. Distrikten stämmor valde ombud, och i de valen hade alla kårer i distriktet rösträtt. Det gjorde att riksstämman hamnade väldigt långt från medlemmen, och att det var mycket samma ansikten som återkom. 

Jag kommer inte kunna rösta, men där jag står nu skulle jag troligen rösta emot liggande inriktning, då jag tror att det innebär en minskad demokratisk påverkan även om nuvarande system kostar. Jag är nyfiken på vad för alternativ som finns för att göra nuvarande demokratiska struktur billigare att genomföra. 

(Jag har inte varit engagerad på risknivå inom scouterna, så de här Upplevelserna är väldigt mycket från ett nedifrånperspektiv. Jag kan ha fått felaktig information, men jag tycker att riskerna är relevanta oavsett.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...