Jump to content
Sign in to follow this  
Alexandra Hjortswang

BU: Nya bidragsregler 2018

Recommended Posts

BU: Nya bidragsregler 2018

Skriven av: Christer Pettersson
Den 18-04-29

Beskrivning och bakgrund

På decembermötet 2017 diskuterades möjliga utvecklingar av dagens bidragssystem, syftande till att premiera livslängden hos föreningarna, framförallt avdelningarna, med bakgrund av detta underlag. Anteckningar från diskussionen finns i detta underlag och detta underlag, där det framgår att särskild hänsyn ska tas till att det fungerar ekonomiskt och att det inte binder upp förbundet mer än för det år som bidragsreglerna gäller. Nivåerna bör inte vara lägre än dagens regler.

Nuläge

Sedan dess har vi fått senaste statsbidragsbeslutet med kommentaren “MUCF noterar att en stor andel av era föreningar från förra årets ansökan inte tas upp i årets ansökan. Myndigheten avser med bakgrund i detta att under 2018 arbeta vidare med praxis kring förordningens krav (§ 6) om att medlemsföreningarnas verksamhet inte ska vara av tillfällig karaktär”. Vad det innebär vet vi inte och de har inte börjat arbeta med det ännu, men det skulle i värsta fall kunna innebära att en förening inte räknas första året eller att verksamhetskravet stärks på något oväntat sätt. Därför blir det viktigare att premiera att föreningarna lever längre.

Nyhet: Effektivisering av föreningsadministrationen med hjälp av medlemsbidraget

Medlemsavstämningarna vi gör, genom att ringa eller smsa medlemmar om deras medlemskap, för att kontrollera att föreningen har en bra medlemshantering skulle kunna avvecklas om alla föreningar hade en godkänd onlineregistrering av sina medlemmar, endera den inbyggda i eBas eller en egentillverkad som löpande för över medlemmarna till eBas. Vi har länge förordat det, men fortfarande registreras mer än hälften av medlemmarna på annat sätt. Ett sätt att snabba på övergången till godkända medlemsregistreringar vore att öka bidraget för medlemmar som registrerats på detta sätt. Det skulle också gå att koppla det ökade fasta bidraget till krav på att ha en godkänd onlineregistrering.

Finansieringen av de nya bidragen

2017 fick Sverok in avsevärt mindre rapporterade underlag än budgeterat och även i år är det risk att vi överbudgeterat bidragen till föreningarna. Det innebär att det kan finnas utrymme för förändringen och sätts den in redan i år kan den användas som incitament för att få in rapporterna. En ökad användning av onlineregistrering skulle också ge besparingar som kan gå till bidragen.

Det finns maximalt dryg 1900 föreningar som kan få extra bidraget för att de har rapporterat 2017 och kan rapportera för 2018 och av dessa finns maximalt 600 som har rapporterat för 2017 och kan ha rapporterat för 2016 och kan komma att rapportera för 2018. Ingen avdelning 2017 var i området 1500+ avdelningar, men cirka 1200 var i området 51-1500 varav maximalt cirka 200 som även kan ha rapporterat 2016. Totalt innebär det ett maximalt bonusbidrag på 775000 kr om alla dessa föreningar rapporterar även 2018. Rimligen blir det avsevärt mindre. I förslaget betalas bonusen ut först 2019, men det skulle kunna vara så snart vi kan.

Om vi skulle få så många som 60 000 unga medlemmar igen så  blir kostnaden för medlemsbidraget maximalt 300 000 kr om alla föreningar byter till en godkänd medlemsregistrering.

Förslag till beslut

Alexandra Hjortswang yrkar…
1) ...att ändra bidraget för 2018 enligt nedanstående tabell:

Fast bidragsdel

Godkänd 2018

Godkänd 2017 och 2018

Godkänd 2016, 2017 och 2018

Avdelning nr 1 och övriga föreningar

1750

1750

2000

Avdelning 2-50

1500

1750

2000

Avdelning 51-1500

750

1250

1500

Avdelning 1500+

100

1000

1500


2) ...att medlemsbidraget höjs till 30 kr per medlem för medlemmar i föreningar som registrerats med en godkänd onlineregistrering som löpande rapporterar medlemmarna till Sverok (API eller onlineregistreringen i eBas).

3) ...att dessa höjningar gäller retroaktivt för 2018 och bonusen för det fasta bidraget betalas ut när mottagande förening rapporterar sitt årsmöte för 2019, medan det höjda medlemsbidraget börjar betalas ut så snart det är möjligt i eBas.

4) ...att ändringarna för den fasta bidragsdelen enbart gäller föreningar och avdelningar som har en godkänd onlineregistrering enligt att-sats 2.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

6) ...att ändra bidraget för föreningar och avdelningar för 2018 enligt nedanstående tabell och att medlemsbidraget förblir 25 kr per medlem:

Fast bidragsdel

Godkänd 2018

Godkänd 2017 och 2018

Godkänd 2016, 2017 och 2018

Avdelning nr 1 och övriga föreningar

1750

1750

2000

Avdelning 2-50

1500

1750

2000

Avdelning 51-1500

750

1250

1500

Avdelning 1500+

100

1000

1500

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...