Jump to content
Sign in to follow this  
Alexandra Hjortswang

BU: Styrdokument Projekthantering 2018

Recommended Posts

BU: Styrdokument Projekthantering 2018

Skriven av: Alexandra Hjortswang
Den 18-04-24

Beskrivning och bakgrund

Dokumentet har uppdaterats för att beskriva de rutiner vi arbetar enligt vad gäller vem som utser beställare. Vi har även skrivit in att beställaren ska ingå i styrgruppen. Detta för att underlätta kommunikationen mellan projektledaren och projektägaren.

Underlag

Förslag på nytt styrdokument inklusive länk till det nuvarande: https://docs.google.com/document/d/1HrVSNWZSOeqkc1mx9puahUtMydawYGbqkUuevH6LA_k/edit#

Förslag till beslut
Jag yrkar…
1) ...att styrdokumentet Projekthantering 2018 ersätter Projekthantering 2017

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag yrkar...
2) ...att texten under Initierande av projekt ändras till

Ett projekt kan initieras av förbundsstyrelsen, kansliet eller ideella. Projektet kan utgå från en förstudie, utredning eller liknande. Projekt startas genom att ett utkast till en projektplan, som minst innehåller syfte, mål och budget, skickas till kanslichefen eller förbundssekreteraren. Kanslichefen och förbundssekreteraren genomför sedan den nedan beskrivna projektstyrningen. Projektplanen antas därefter av kanslichefen eller förbundsstyrelsen. Ansvaret för projektet överlämnas sedan till en beställare, som utses av kanslichefen eller förbundsstyrelsen.
 

(ändringen i texten är markerad med kursiv text)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...