Jump to content
Sign in to follow this  
Jenin

DU: Politisk platform Proud and Nerdy

Recommended Posts

DU: Politisk platform Proud and Nerdy

Skriven av: Erland Nylund
Den 2018-03-12

https://docs.google.com/document/d/1xRCL84Ugx6wZwVIxBiulylkFkrTf_hRxxAYUjTy_N74/

Beskrivning och bakgrund

Sverok har sedan ett antal år drivit konceptet Proud and Nerdy på olika pridefestivaler runt om i landet. Proud and Nerdy syftar till att belysa och förbättra situationen för hbtq personer i spelhobbyn, och få fler att känna sig välkomna som medlemmar i Sverok.

En av mina ambitioner med proud and nerdy 2018 är att belysa konkreta steg som spelhobbyn och spelindustrin kan ta för att bli mer på HBTQ personers villkor. För att göra det enklare för arrangörer att prata om konkreta problem och lösningar skulle en väg framåt kunna vara att göra en politisk plattform för Proud and Nerdy. Den skulle kunna vara formell eller informell, tillfällig eller långsiktig.

Med diskussionen hoppas jag att vi ska kunna reda ut inom vilka ramar en sådan politisk plattform skulle kunna upprättas, och vem som ska ha ägandeskapet för den. Jag vill också få input angående vilka frågor förbundsstyrelsen tycker är viktiga att Sverok belyser på Proud and Nerdy, och om det ska finnas några begränsningar i vad som lyfts fram.

Analys

Sverok har redan en politisk plattform (“Politiska Ställningstaganden 2016” https://infobank.sverok.se/styrdokument/politisk-plattform-2016/ ), som fokuserar på ungdoms - och civilsamhällesfrågor.

Min bedömning är dock att det skulle vara till stor hjälp för Proud and Nerdy-arrangörer ifall vi hade en kortare lista på lösningar och problem som vi vill belysa. Min avsikt som ansvarig för Proud and Nerdy är att sammanställa en sådan i samråd med olika förbundsaktiva inför och under kickoffen 14-15 april.

Jag är dock inte säker på att en sådan lista skulle behöva ha officiell status som styrdokument, eller behöva införlivas i det existerande dokumentet. Dokumentet skulle med fördel kunna ägas av Proud and Nerdy-nätverket, så att HBTQ-personer själva får sätta agendan.

Frågor att diskutera

  1. Bör förbundsstyrelsen vara de som tar beslut om vilka punkter som ska stå på en lista över prioriterade politiska frågor under Proud and Nerdy 2018?

  2. I så fall, ska listan vara ett eget styrdokument eller införlivas i existerande “Politiska Ställningstaganden 2016”? Kanske som en del av en projektspecifikation eller -plan som läggs fram till FS?

  3. Vilka frågor föreslår ni att vi tar upp i en sån lista?

  4. Finns det någrabegränsningar för vad som bör tas upp i en sånlista?


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Exempel på hur en plattform skulle kunna se ut och fungera:

(från Proud and nerdys Facebooksida)

"Inför Pridesommaren 2013 skrevs följande manifest:

Än är det inte tryggt för alla att vara sig själv eller vara öppen med sin kärlek. Spel- och nördkulturen är i många fall heteronormativ, cisnormativ, sexistisk, homo- och transfientlig. Värderingar, uttryck och skällsord i dagligt tal och i onlinemiljöer bidrar till att hålla detta synsätt levande, vilket skapar en negativ miljö för spelare utanför normen. Delar av dagens spel- och nördkultur hålls på många plan tillbaka av gamla värderingar och normer. Marknadsföring, illustrationer, spelkaraktärers utrop och uttryck, samt hur kön och sexualitet framställs visar allt för ofta att det finns snedvriden bild där spelaren förutsätts vara en ung, heterosexuell cisman. Vi vill visa på mångfalden inom spel- och nördkulturen. Den mångfald som finns bland spelare och nördar är alltför ofta osynlig. Vi vill att den skall vara synlig både för arrangörer och speltillverkare men även för spelarna och nördarna själva. När mångfalden blir synlig blir det svårare att hålla fast vid den snedvridna bilden av vem spelaren är. Vi vill att alla ska känna sig välkomna alla arrangemang inom spel- och nördkultur. Arrangörer har ett ansvar och bör arbeta utifrån en tydlig värdegrund som både ledning, personal och volontärer är väl införstådda med. Diskriminerande eller kränkande behandling är oacceptabelt oavsett om den kommer från arrangörer, personal eller volontärer. Först när dessa är medvetna och själva vill motverka negativa normer kommer detta att kunna påverka deltagarna så att alla känner sig välkomna. Vi vill ha en onlinemiljö såväl som en fysisk miljö där alla kan vara sig själva. Arrangörer och föreningar bör jobba för ett mer välkomnande och inkluderande klimat på sina arrangemang. Diskriminering, kränkande behandling och sexism är oacceptabelt vare sig det sker i en fysisk miljö eller i en onlinemiljö. Vi vill se en ökad mångfald bland spelkaraktärer. Fler karaktärer med olika ursprung och livssituation är något vi tror kan utveckla spelkulturen. Det ger möjligheter till ett större karaktärsdjup och gör det möjligt även för spelare utanför normen att känna igen sig i karaktärerna de spelar och möter. Vi vill att spel, tillbehör och kringprodukter skall marknadsföras på ett relevant sätt. Det finns spelare och nördar i alla olika former och sexistisk reklam osynliggör samt utesluter alla som faller utanför normen. Att undvika reklam som uppenbart bara vänder sig till en målgrupp är ett exempel på relevant marknadsföring. Vi som arrangerar aktiviteter kopplade till Nörd på Pride vill ha en spel- och nördkultur där ovanstående punkter är verklighet. Vi hoppas ni vill detsamma och att ni vill gå med oss under parollen Proud And Nerdy i paraden"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...