Jump to content
Sign in to follow this  
Anna Erlandsson

Dagordning och schema för FS-möte #2 17-18/3

Recommended Posts

Mötet kommer att hållas på Scandic Rubinen i Göteborg.

Lördag.

09.00:

Incheckningsrunda!

09.15:

Mötets öppnande!

Fastställa röstlängden.

Förklara mötet beslutsmässigt.

Välja mötesfunktionärer.

- Mötesordförande

- Mötessekreterare

- Demokratifrämjare

- Justerare

Fastställa adjungeringar.

Fastställa dagordningen.

Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll.

Gå igenom beslut Verkställande utskott.

Ratificering PC-beslut.

Gå igenom uppdragslistan

Lägga bilagda rapporter till handlingarna

11.00:

BU: Rutin vid godkännande av nya föreningar

BU: Godkännande av nya föreningar

BU: Styrdokument för personuppgifter 2018

12.00-13.00:

Lunch på hotellet

13.00- 14.00:

DU: RFK 2.0

14.00-14.30:

Fika

14.30:

BU: Styrdokument Förbundsstyrelsens arbete 2018

BU: Styrdokument AG Leia 2018

BU: Styrdokument AG riksmötesteknik

BU: AG Sverokpodden 2018

BU: Aktieägartillskott till Sverok Admin AB

BU: Flytt av styrelsens mötesplatser

BU: Plats för riksmötet 2018

15.30-16.00:

Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat.

16.00:

Mötet avslutas för dagen

17.00:

Middag på Moon Thai. 

18.30:

Utflykt till LAN:et Wintergate

Söndag. 09.00 -15.00

09.00-10.00:

DU: Finansiering av förbundets stöd till distrikten

10.12-12.00:

DU: Nytt valsystem för Riksmötet

BU: Kost 2018

12.00-13.00:

Lunch

13.00

Fika

13.20 - 14.20

DU: Politisk plattform Proud and Nerdy

14.20-15.00:

Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat.

15.00:

Mötet avslutas för dagen och helgen!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...