Jump to content
Sign in to follow this  
Alexandra Hjortswang

BU: Kost 2018

Recommended Posts

BU: Kost 2018

Skriven av: Alexandra Hjortswang
Den 18-03-07

Beskrivning och bakgrund

Våra revisorer har påpekat en dålig formulering i styrdokumentet för kost 2017. Det rör sig om meningen “Sverok kan normalt inte erbjuda halal eller kosher som specialkost”. Det kan uppfattas som att Sverok inte bryr sig om att ta hänsyn till just dessa specialkoster när det egentligen handlar om att det kan vara svårt att erbjuda pga att leverantörer ofta inte erbjuder det. Istället föreslår jag formuleringen “halal eller kosher som specialkost är normalt inte tillgänglig och beror på leverantörens möjligheter.

Underlag

Styrdokument för kost 2017: https://docs.google.com/document/d/16uYVHWFZX7mrP7K0IJw7lP_wNn0nn-pHmYCu6sXA2Bk/edit#

 

Styrdokument för kost 2018:

https://docs.google.com/document/d/13mNZbFLuVyF3OllrnPPkKh8mhOwmxzcfj6rlm4U2zo8/edit#

Förslag till beslut


Jag yrkar…
1) ...att Kost 2018 ersätter Kost 2017

Share this post


Link to post
Share on other sites

3) ... att meningen "Syftet med ”Rutiner för specialkost 2018” är att klargöra förutsättningar och avgränsningar vad gäller den kost som erbjuds inom ramen för arrangemang som anordnas av Sverok på förbundsnivå"

ändras till

"Detta dokument beskriver förutsättningar och avgränsningar vad gäller den kost som erbjuds inom ramen för arrangemang som anordnas av Sverok på förbundsnivå."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...