Jump to content
Sign in to follow this  
Alexandra Hjortswang

BU: Rutin vid godkännande av nya föreningar

Recommended Posts

BU: Rutin vid godkännande av nya föreningar

Skriven av: Alexandra Hjortswang
Den 18-03-07

Beskrivning och bakgrund

Under förra året flyttades ansvaret för föreningsnamnen till kansliet och förbundsstyrelsens uppgift blev endast att formellt godkänna de nya föreningarna. I praktiken har dock förbundsstyrelsen många gånger fortsatt att reagera på föreningsnamn och det har uppkommit osäkerhet hur detta ska hanteras.

 

Om förbundsstyrelsen återtar ansvaret för godkännande av föreningsnamn innebär det att de föreningar, vars namn styrelsen inte godkänner, blir tillbakaskickade till kansliet. Det kommer innebära att det tar mer tid från styrelsemötet och jag föreslår därför att vi bara diskuterar de namn som styrelsen reagerat på när de läst igenom möteshandlingarna i förväg.

Underlag

Styrdokument för Föreningsnamn 2017: https://infobank.sverok.se/styrdokument/riktlinjer-for-foreningsnamn-2017/

Förslag till beslut

 

Jag yrkar…
1) ...att förbundsstyrelsen återtar ansvaret för godkännande av föreningsnamn

2) ...att endast de föreningsnamn som rapporteras av ledamöterna i början av punkten tas upp till diskussion

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...