Jump to content
Sign in to follow this  
Anna Erlandsson

BU: Plats för Riksmötet 2018

Recommended Posts

Bakgrund:

Vid vårt första styrelsemöte hade inte alla bitar landat på plats rörande vart riksmötet skulle vara men nu är alla pusselbitar lagda och bilden är tydlig

Analys:

Efter ett diskussionsunderlag förra året så kom FS fram till att det skulle vara givande och trevligt att ha vårt riksmöte ihop med Riksförbundet Unga Musikanter, RUM, detta eftersom våra respektive förbund har haft en bra och stabil relation under flera år och vi båda riktar oss till unga i kulturlivet.

Vår marknadsansvarig Anna Westerling och jag började i början av 2018  ihop med RUM undersöka möjligheterna för oss att slå ihop vårt riksmöte.

Efter mycket bollande så landade vi i att det är något vi vill göra men tyvärr så blir det problem rörande logistiken och kostnaderna, Det visade sig vara svårt att hitta ett ställe där både vi och RUM rymdes och som höll sig inom bådas budget samt uppfyllde kraven vi ställde.

I slutänden så fick vi lägga planerna på en storstämma på is tills nästa år. Det -är fortfarande något vi vill göra och med mer tid kommer det att fungera 2019

För Sveroks håll så landade vi i att Sundsvall är ett bra alternativ ännu ett år. Det fick bra kritik från riksmötesdeltagarna 2017, vi vet att det fungerar och även om det har gått upp i pris en smula så är det fortfarande hanterbart för oss.

Underlag:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FxwMmtqT0pb1stD7FE6HUAfJfbunLhsVAdNlxLhjd-I/edit#gid=491039841

Förslag till beslut:

Jag yrkar:

1).....................Att vi beslutar att förlägga Riksmötet 2018 till Sundsvall

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...