Jump to content
Sign in to follow this  
Anna Erlandsson

Dagordning och schema för FS-möte #1 24-25/2

Recommended Posts

Mötet kommer att hållas på Sigtunastiftelsens konferenshotell i Sigtuna.

09.00: Mötets öppnande!

Fastställa röstlängden.

Förklara mötet beslutsmässigt.

Välja mötesfunktionärer.

- Mötesordförande

- Mötessekreterare

- Demokratifrämjare

- Justerare

Fastställa adjungeringar.

Fastställa dagordningen.

Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll.

Anta nya medlemsföreningar

Gå igenom beslut Verkställande utskott.

Ratificering PC-beslut.

Gå igenom uppdragslistan och våra nya uppdrag

Lägga bilagda rapporter till handlingarna

12.15-13.00: Lunch

13.00 - 15.00:

Gemensam lära-känna-övning ihop med kansliet.

15.00-15.15 PAUS

15.15:

BU: Avregistrering av inaktiva föreningar

BU: Flytt av mötesdatum för FSmöte #2

16.00-16.30:

Rapport från demokratifrämjaren samt samtal om dagens mötesklimat.

18.00: 

Middag

19.30-20.30:

Kvällsaktivitet

Fri hopp och lek!

Söndag (09.00-15.00)

DU: Förväntningar och arbetssätt inom styrelsen

10.00-12.00:

Workshop med Habitud

12.15- 13.00: Lunch

13.15:

Workshop på temat årets arbetsplanering

14.30-15.00:

Rapport från demokratifrämjaren, samtal om dagens mötesklimat samt utvärdering.

15.00:

Mötet avslutas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...