Jump to content
Sign in to follow this  
Anna Erlandsson

Dagordning och schema för styrelsens kickoff 20-21/1

Recommended Posts

Lördag (09.00 -16.30)

09.00

GenomgångHur fungerar relationen mellan kansli och förbundsstyrelse?

10.30 - 11.00. Fika!

11.00.
Här kommer vi ha två stycken formella styrelsemöten för att ta beslut om sådan som behöver fastställas i början av året.

Styrelsemöte A

Mötets öppnande: 
Fastställa röstlängden.
Förklara mötet beslutsmässigt.
Välja mötesfunktionärer.
- Mötesordförande
- Mötessekreterare
- Demokratifrämjare
- Justerare
Fastställa adjungeringar.
Fastställa dagordningen.
Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll.

BU: Besluta om firmatecknare

Mötets avslutande.

Styrelsemöte B
Mötets öppnande:
Fastställa röstlängden.
Förklara mötet beslutsmässigt.
Välja mötesfunktionärer.
- Mötesordförande
- Mötessekreterare
- Demokratifrämjare
- Justerare
Fastställa adjungeringar.
Fastställa dagordningen.
Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll.

BU: Attestlista 2018

BU: Årets mötesdatum

Mötets avslutande.

12.00- 13.00. Lunch!

13.00

Workshop: Intervjua varandra och presentera varandra!

Genomgång: Så fungerar Förbundsstyrelsen!

Genomgång: Mötesformalia,styrelsens roller och hur vi uppnår dem.

14.30-14.45. Paus!

Genomgång: Best of styrdokument.

Genomgång: Presentation av Uppdragslistan och dess punkter.

16.30. Avsluta för dagen.

17.30.Middag på Jebena.

19.00. Besök på Dragons lair.

 

Söndag (09.00 -15.00)

 

09.00 - 11.00

Workshop med Leo Vincentsen från Psykologifabriken.

11.00.

Workshop: Aktiviteter under året.

12.00 - 13.00. Lunch!

13.00-15.00.

Workshop: Vad innebär jargong?

Workshop: Vad jag hoppas få ut av mitt år i styrelsen.

Utvärdering.

15.00. Mötets avslutande.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...