Jump to content
Sign in to follow this  
Alexandra Hjortswang

BU: Attestlista 2018

Recommended Posts

Bakgrund till beslutsunderlaget

Varje år fastställer vi vilka personer som attesterar vilka kostnader. Att attestera betyder att godkänna.

I styrdokumentet för förbundets ekonomi står följande:

Attestant för varje resultatenhet/budgetpost fastställs av förbundsstyrelsen på årets första styrelsemöte och dokumenteras i attestordningen. Alla resultatenheter/budgetposter är förknippade med en ordinarie och en vice attestant. Vice attestant träder in och attesterar i de fall den aktuella attesten innebär jäv för ordinarie attestanten eller i de fall den ordinarie attestanten inte har möjlighet att besvara attestförfrågan innan förfallodatum.
Attestering sker via ekonomisystemet där attestanten digitalt godkänner en kostnad. En attestering kan föregås av en kontroll hos en kontrollant, som i sin tur får vidimera underlaget mot leveransen.

Underlag

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19YBBAOGXzNckbURIC2s2PIJnUQWYtVurzSyC0Z_6OJE/edit#gid=0

Förslag till beslut

Jag yrkar…

1) ...att fastställa attestlista 2018 enligt underlaget

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...