Jump to content
Sign in to follow this  
Tjarls Metzmaa

BU: Kommunikationskanaler 2011

Recommended Posts

BU: Kommunikationskanaler 2011

Skriven av: Tjarls Metzmaa 
Den 17-12-04

Bakgrund till beslutsunderlaget

För det första så är detta styrdokument hopplöst utdaterat. Det finns otroligt många saker som inte stämmer överens med verkligheten.

Dokumentet är operativt av sin karaktär, eftersom att det listar aktuella kommunikationskanaler och hur de används snarare än att fatta vägledande principiella beslut. Därför är det inte heller rimligt att styrelsen äger och utvecklar detta dokument, utan detta bör vara kansliets uppgift. Särskilt eftersom att de redan idag självständigt förvaltar allt inom området utom detta dokument.  

Underlag

https://docs.google.com/document/d/1mr4JvG1qiBtL6F2l-5v4ysVUyeIkm8BcJ03z-9GMj9M/edit?usp=sharing

Förslag till beslut

Vi yrkar…

1) ...att vi avskriver "Kommunikationskanaler 2011" och inte längre anser det vara ett aktivt styrdokument.
2) ...att vi uppdrar åt kansliet att självständigt förvalta och upprätthålla motsvarade "Kommunikationskanaler 2011" som ett kanslidokument

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...