Jump to content
Sign in to follow this  
Tjarls Metzmaa

BU: Alkohol, tobak och narkotika 2017

Recommended Posts

BU: Alkohol, tobak och narkotika 2017

Skriven av: Tjarls Metzmaa
Den 17-12-04

Bakgrund till beslutsunderlaget

Generellt sett har väldigt lite förändrats innehållsmässigt. Den största förändringen har skett på formen där rubriker har lagts till för att harmonisera med övriga styrdokument, samt att viss information som varit dubbel har bakats ihop eller skrivits om så att den inte behöver finnas på flera ställen. Exempelvis har hela passagen som handlade om ett tolkningstillägg om alkohol istället skrivits in under rubriken alkohol. Samt att en bit som fanns i den inledande texten också har skrivits in där. Allt för att det ska vara färre ställen att titta på för att få samma information. Totalt är styrdokumentet en halv A4 kortare, trots att det innehåller fler rubriker. 

Två saker har däremot förändrats innehållsmässigt som är av betydande karaktär:
1. Skrivningar om 3,5 % alkohol har försvunnit helt och hållet för att ersättas av att det max är 2,25 % alkohol som gäller i alla lägen. Min bedömning är att det är lättare att alltid, oavsett ålder ha en volym att utgå ifrån. 
2. Vape/e-cigarett har skrivits in. Detta i kontexten att det inte får användas inomhus i Sveroksammanhang.

I samband med omskrivningen har också vissa mindre förändringar skett, så som att det tidigare stod att styrdokumentet inte gäller föreningar och distrikt. Nu står det att det inte gäller dem, men att de uppmuntras att ha en liknande hållning som förbundet. 

Underlag

Förslag till nytt styrdokument finns länkat. Det styrdokument det är tänkt att ersätta finns länkat i sidhuvudet.
https://docs.google.com/document/d/1pD5DDlf-PEoE6O80yz-7oMxfespvzqQCRQ2Dcr8mWBk/edit?usp=sharing 

Förslag till beslut

Jag yrkar…

1) ...att förbundsstyrelsen fastställer "Styrdokument för Alkohol, tobak och narkotika 2017" som en ersättning för "Styrdokument för Alkohol, tobak och narkotika 2012"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag yrkar
2) ... att lägga till: "med Sveroksammanhang menas alla fall där en person kan tänkas representera Sverok eller associeras med Sverok"

3) ... att lägga till: "med Sveroksammanhang menas alla interna aktiviteter. Inga externa representationsärenden där någon annan arrangerar eller står värd för tillställningen räknas som Sveroksammanhang."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...