Jump to content
Sign in to follow this  
Tjarls Metzmaa

BU: Fastställande av medlemssiffror för 2016

Recommended Posts

BU: Fastställande av medlemssiffror för 2016

Skriven av: Tjarls Metzmaa
Den: 17-12-01

Bakgrund

Varje år fastställer förbundsstyrelsen medlemsantalet för föregående år eftersom att innevarande års siffror kommer att vara färdigrapporterade som tidigast i vår. I praktiken blir de först helt färdiga i samband med att vi skickar in statsbidragsansökan till MUCF den 1 september. Det är det medlemsantal som senast fastslogs som används som förbundets officiella medlemssiffror i all kommunikation.  

Definition

Följande används som definition för våra medlemssiffror

  • Det officiella föreningsantalet i Sverok för ett visst år räknas ut som det antal föreningar som har rösträtt i valet av ombud till Riksmötet, dvs alla som rapporterat minst tre medlemmar till Sverok. Övriga föreningar räknas inte. Föreningsantalet ska avrundas till närmaste 100-tal.

  • Det officiella medlemsantalet i Sverok för ett visst år är det godkända medlemsantalet i dessa föreningar. Avdelningars medlemmar räknas dock inte. Medlemsantalet ska avrundas till närmaste 1000-tal.

Mätningar

  • Mätning enligt definition på föreningsantal ger antalet 3 700 st.

  • Mätning enligt definition på medlemsantal ger antalet 90 000 st.

Förslag till beslut

Jag yrkar...

1) ...att fastställa det officiella föreningsantalet för 2016 till 3 700 föreningar.

2) ...att fastställa det officiella medlemsantalet för 2016 till 90 000 medlemmar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...