Jump to content
Alexander Hallberg

Dagordning och schema för styrelsemöte 9-10/12

Recommended Posts

Mötet kommer hållas på Sveroks kansli, Gammelgårdsvägen 38, Stockholm

Lördag
09.00 Mötets öppnande
Fastställa röstlängden.
Förklara mötet beslutsmässigt.
Välja mötesfunktionärer.
- Mötesordförande
- Mötessekreterare
- Demokratifrämjare
- Justerare
Fastställa adjungeringar.
Fastställa dagordningen.
Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll.
Anta nya medlemsföreningar
Gå igenom uppdragslistan
Lägga rapporter till handlingarna
Gå igenom Verkställande utskott
Ratificering PC-beslut
BU: Första mötet 2017
BU: Gammelmodiga stadgar
BU: Avskrivning av AG Kulturrådet
BU: Tolkning av §59

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00
DU: Förändrad bidragsmodell
DU: Utvärdering av Riksmötet 2017


15.00-15.30 Fika

15.30-17.00 
BU: Alkohol, tobak och narkotika 2017
BU: Fastställande av medlemssiffror 2016

18.00 Julbord på observatorielunden

Söndag

09.00-11.00
Genomgång av styrelseenkät med Habitud

11.00-12.00 
BU: Personliga utlägg och ersättning 2017
BU: Kommunikationskanaler 2011
BU: Tjänsteteknik 2017


12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00
DU: Överlämning
Genomgång av nya uppdrag
Övriga frågor
Rapport demokratifrämjare

15:00 Mötets avslutande

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...