Jump to content
Sign in to follow this  
Tjarls Metzmaa

BU: Gammelmodiga stadgar

Recommended Posts

BU: Gammelmodiga stadgar

Skriven av: Tjarls Metzmaa
Den 17-11-25

Bakgrund till beslutsunderlaget

Under Riksmötet väcktes frågan om att göra en redaktionell ändring i en av stadgekommentarerna. Detta så att vi lämnar gamla och krångliga sätt att benämna tredje person bakom oss. Detta för att vara mer inkluderande, men också effektiva. Stadgar ska vara så korta som de kan vara. 

Underlag

Stadgekommentaren i fråga: "Med “anställd” i § 41 och § 55 menas anställd i förbundet som har i sin arbetsbeskrivning att han eller hon ej är valbar till riksmötesombud."

Stadgarna i sin helhet: http://www.sverok.se/sverok/arkiv/stadgar/

Förslag till beslut

Jag yrkar…

1) ...att förbundsstyrelsen gör den redaktionella ändringen så att stadgekommentar 2 istället lyder: "Med “anställd” i § 55 menas anställda i förbundet som har i sin arbetsbeskrivning att de ej är valbara till riksmötesombud."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...