Jump to content
Sign in to follow this  
Tjarls Metzmaa

PC-Beslut

Recommended Posts

PC-beslut - Budget uppdaterad med texter

Bakgrund

Vi har en lång tradition i förbundet att inte bara presentera siffror, utan också säga något om dem. I min stress så missade jag den detaljen när jag gjorde färdigt slutversionen av budgeten till vårt förbundsstyrelsemöte och upptäckte inte detta försen igår när handlingarna började bli färdiga i sin helhet. Turligt nog så finns det fortfarande utrymme att korrigera detta eftersom att vi inte trycker handlingarna i år, utan har dem digitalt. Kanslichef Johan har därför påtat ihop ett förslag som jag sen korrat och tyckt till om.  


Tjarls yrkar...

1) ...att vi infogar texterna under rubriken underlag i förbundsstyrelsens förslag till budget för Riksmötet 2017

-------------------

Beslut:

Bifall med 7 röster för och 2 nedlagda röster

Share this post


Link to post
Share on other sites

PC-beslut: Skolval 2018

Bakgrund

Syftet med projektet är att öka kunskapen och lyfta förståelsen hos elever på övre grundskolan och gymnasiet om att värderingar kopplade till våra medborgerliga rättigheter och skyldigheter kan ses som olika byggstenar i samhället och att de interagerar och påverkar varandra. Vidare är syftet att en ökad medvetenheten och förståelsen ska ge mer engagemang för samhälls- och demokratifrågor så att fler unga väljer att rösta i såväl de allmänna valen som i EU-valet. 

Målet är att skapa ett spel kring värderingar och samhällsbyggande. Projektets målgrupp är elever på övre grundskolan och gymnasiet på alla skolor i landet. Projektet kommer också att ha ett extra fokus för elever som går i skolor eller på program där valdeltagandet generellt är lägre. Detta är elever som går yrkesförberedande program, elever på särskolan eller elever som går i skolor i socioekonomiskt utsatta områden. 

I projektet kommer vi att samarbeta med Sverok - Spelhobbyförbundet. Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med 101 000 medlemmar i 3 600 föreningar över hela landet som samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans. 

Tillsammans kommer vi att ta fram ett rollspel som kommer distribueras via nedladdning till skolor runt om i landet. Vi kommer att göra ett utskick till alla skolor i hela Sverige för att informera om spelet och vad det innehåller. Vidare kommer spridningen av själva spelet att ske till de skolor som återkopplar att de vill ha spelet. Vi kommer att göra två utskick, ett för Riksdagsvalet och ett för EU-valet. Spelet är kostnadsfritt för alla. 

Till spelet kommer vi ta fram en lärarhandledning och en elevhandledning. Vi tror på att intresset och engagemanget ökar när det är eleverna själva som håller i spelet, samt att det är väldigt lärorikt. Vi ser också värdet i att ha en lärarhandledning så att det enkelt kan integreras i undervisningen. Spelet kommer finnas i två versioner, en kortare och en längre version. Detta för att kunna möta olika målgrupper, behov och möjligheter samt hur lång tid eleverna har att spela spelet. 

Kopplat till spelet kommer vi att ha en projektledare som är delaktig i hela processen kring spelet. En speldesigner kommer att vara ansvarig för att ta fram själva spelet och det pedagogiska innehållet kommer att vidimeras av utomstående med kompetens inom området. Vi kommer också ha en kommunikatör som arbetar med att göra spelet tilltalande för vår målgrupp.

Underlag

https://drive.google.com/drive/folders/1f4LLYF944Eyzh_GyvODp9FEXfRtQzngW?usp=sharing 

-------------

Beslut:

...att förbundsstyrelsen ställer sig bakom ansökan

Bifall med 6 röster för och 2 nedlagda röster

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...