Jump to content
Sign in to follow this  
Alexander Hallberg

DU: Samköra riksmöte med RUM

Recommended Posts

DU: Samköra riksmöte med RUM

Skriven av: Alexander Hallberg
Den 17-10-11


Beskrivning och bakgrund
Sverok har en god vana av att samarbete med olika ungdomsorganisationer på olika sätt. Det underlättar när man vill söka projekt ihop, det gör stöd till förtroendevalda att ha någon utanför organisationen att prata med och ger nya perspektiv och insikter. Dessa organisationer förändras dock mycket, där vi tidigare hade väldigt nära samarbete med Sveriges Elevråd Svea och Ung Media, så är idag Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) den kanske närmaste parten.

Under de senaste åren har vi gjort spel med rum, drivit gemensamma frågor politiskt och samarbetat i bl.a. Ax styrelse. I en levande dialog tillsammans med RUM så kan vi konstatera att vi båda hade velat se förändringar i hur vi arrangerar våra årsmöten och därför har en fråga om att samarrangera väckts.

Konkret
Det skulle innebära att vi väljer ett gemensamt datum och förhandlar kostnader för lokal, resor och boenden tillsammans. Vi kommer ha två olika lokaler där vi har möten och, sannolikt, äta middag på olika ställen. Det som blir gemensamt blir då att vi inte kommer att vara ensamma i de gemensamma utrymmen som finns. Den största fördelen med detta är att man då kan dela på större konferenslokaler tillsammans, man har lättare att locka sponsorer och andra aktörer då det blir fler deltagare och vi får chansen att träffa varandra. En nackdel skulle kunna vara att det skulle dra fokus från Sverok om det är massa andra personer vi inte känner till där och det skulle kunna bli rörigt med administration och liknande. Det innebär också att vi skulle bli tvungna att flytta vårt årsmöte till lite tidigare i november.

Frågor att diskutera

  1. Hur känns det spontant att samköra årsmöten tillsammans med en annan organisation?
  2. Vilka för- och nackdelar finns?
  3. Kan vi tänka oss att säga preliminärt ja och tidigarelägga vårt möte till XX/11?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...