Jump to content
Sign in to follow this  
Albin Westermark

BU: Definition av spelhobbyn (2.0)

Recommended Posts

BU: Definition av spelhobbyn

Skriven av: Albin Westermark och Alexandra Hjortswang
Den 17-09-22

Beskrivning och bakgrund

Bakgrunden till styrdokumentet är en utredning som presenterades vid Riksmötet 2016 om huruvida Sverok skulle ändra sitt syfte eller inte. Utredningen visade på nej, varav det istället föreslogs att det skulle tas fram ett policydokument som definierar vad som menades med spelhobbyn. Detta inkorporerades i verksamhetsplanen.

 

Efter att ett BU presenterades på förra styrelsemötet har dokumentet omarbetats. Ett av förslagen ligger som tilläggsyrkande. Förslaget om att lista godkända aktiviteter är ej medtaget då vi anser att detta bör finnas i ett separat dokument kring Sveroks verksamhetsgrenar.

Underlag

Definition av spelhobbyn:

https://docs.google.com/a/g.sverok.se/document/d/1NQhqOnIWqyETMRK6r7woSS2SRJEYZe3rs4fdQN2swME/edit?usp=sharing

Förslag till beslut

Jag yrkar…

1) ...att “Sverok ser inte en aktivitet som en del av spelhobbyn om den uppfyller något av följande kriterier: Aktiviteten är utgörs till största del av dobbel” läggs till under “Definition av spelhobbyn”
2) ...att styrdokumentet för “Definition av spelhobbyn 2017” antas som nytt styrdokument

3) ...att styrdokumentet för “Definition av spelhobbyn 2017” skickas vidare som motion till Riksmötet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...