Gå till innehåll
Anna Erlandsson

BU: Demokratifrämjarens roll i styrelsen

Recommended Posts

 

BU: Demokratifrämjarens roll i styrelsen

Skriven av: Anna Erlandsson
Datum: 17-10-09

Under förbundsstyrelsens möte i maj hölls ett DU om demokratifrämjarens roll i styrelsen. Detta eftersom det under ett tag funnits en oklarhet i vad en demokratifrämjares uppgift under ett förbundsstyrelsemöte egentligen var.

Utifrån underlagen från de diskussionerna har följande text tagits fram med syfte att inkludera denna i det redan existerade styrdokumentet Förbundsstyrelsens arbete 2017:

Länk till dokumentet:  http://infobank.sverok.se/styrdokument/arbetsordning-for-forbundsstyrelsen-2017/ 

"Demokratifrämjare

Under förbundsstyrelsens fysiska möten väljs en ur styrelsen till demokratifrämjare. Demokratifrämjaren deltar i mötet på samma villkor som alla andra men har även till uppgift att främja ett bra och tryggt mötesklimat. Det är demokratifrämjarens uppdrag att se till att det tas pauser samt göra mötesordföranden uppmärksam på om det förekommer ett dåligt språkbruk, ett oinkluderande samtalsklimat eller om diskussionerna tappar fokus.

I slutet av mötesdagen ska demokratifrämjaren avlämna en kort, muntlig rapport om hur samtalstonen och inkluderingsklimatet varit under mötet, vad som har varit bra respektive vad som behöver förbättras."

Jag yrkar... 

1) ...att infoga ovanstående stycke i styrdokumentet Förbundsstyrelsens arbete 2017 under rubriken Förbundsstyrelsemöten

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

×