Gå till innehåll
Tjarls Metzmaa

BU: Motion om stadgeändring av §41 

Recommended Posts

BU: Motion om stadgeändring av §41 
Skriven av: Tjarls Metzmaa
Den 17-10-07

Motionen
Sverok har länge upprätthållit en viss separation mellan det verkställande kansliet och den förtroendevalda och medlemsstyrda delen av förbundet. Det är viktigt att upprätthålla balansen mellan de två. De förtroendevalda får sitt uppdrag från medlemmarna och kansliet får sina uppdrag från de förtroendevalda. Kansliet kan lämna önskemål och förslag, men då ska dessa gå genom de förtroendevalda, inte direkt till Riksmötet. 

Paragraf 41 i stadgarna är ett brott mot denna tradition och organisationsstruktur, eftersom att denna medger anställd personal möjlighet till samma maktutövande som ett ombud, bortsett rösträtten. Därför anser vi att denna bör ändras. 

Nuvarande lydelse: “§41 Anställd i förbundet som också är medlem i förbundet har närvarorätt, yttranderätt och rätt att ställa förslag på riksmötet”

Förbundsstyrelsen yrkar…
...att paragraf 41 ändras till: “§41 Anställd i förbundet som också är medlem i förbundet har närvarorätt”

Förslag till beslut
Jag yrkar…
1) ...att förbundsstyrelsen fastställer motionen till Riksmötet 2017


 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

×