Gå till innehåll
Alexander Hallberg

Dagordning och schema för styrelsemöte 14-15/10

Recommended Posts

Mötet kommer hållas på Best Western Plus Hotel Noble House, Per Weijersgatan 6, Malmö

Lördag
09.00 Mötets öppnande
Fastställa röstlängden.
Förklara mötet beslutsmässigt.
Välja mötesfunktionärer.
- Mötesordförande
- Mötessekreterare
- Demokratifrämjare
- Justerare
Fastställa adjungeringar.
Fastställa dagordningen.
Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll.
Anta nya medlemsföreningar
Gå igenom uppdragslistan
Lägga rapporter till handlingarna
Gå igenom Verkställande utskott
Ratificering PC-beslut
BU: Styrdokument för ungdomsföreningsbidrag

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00
BU: Verksamhetsplan 2018
BU: Definition av spelhobbyn

15.00-15.30 Fika

15.30-17.00 
BU: Motion om stadgeändring av §41
BU: Ekonomisk rapport 2017
BU: Verksamhetsrapport 2017
DU: Gemensam verksamhetskonferens 2018

18.30 Middag 

20.30 Sherlocked

Söndag

09.00-10.30
BU: Budget 2018

10.30-11.00 Rast

11.00-12.00 
DU: Centrumbildning

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00
BU: Demokratifrämjarens roll i styrelsen
DU: Samköra riksmöte med RUM
Genomgång av nya uppdrag
Övriga frågor
- BU: Rapport om validering
Rapport demokratifrämjare

15:00 Mötets avslutande

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

×