Gå till innehåll
Tjarls Metzmaa

Protokollförning av PC-beslut

Recommended Posts

PC-beslut: Digitalt stärkande av unga ledare

Bakgrund

Denna ansökan har redan skickats in, då möjligheten upptäcktes med kort varsel inför sista ansökningsdatum. Däremot är det förstås som vanligt styrelsen som avgör vilka pengar vi söker eller inte och skulle det vara så att vi röstar ner detta förslag kommer vi att dra tillbaka ansökan. 

"Den största utmaningen med att få unga att engagera sig i föreningslivet är inte att få unga att bilda föreningar utan att
det finns få tillgängliga och lättanvända utbildningar inom ledarskap och föreningskunskap som är anpassade efter
nutidens föreningar. Det handlar om kurser i mötesteknik, ekonomi, administration, jämställdhet och mångfald,
kommunikation, föreningslivets roller m.m. Detta är kunskaper som behövs än mer för föreningslivets fortsatta starka
position i samhället när nya former för organisering, exempelvis i form av informella nätverk, blir allt populärare.
Ett antal studieförbund erbjuder förvisso kurser i t.ex. ekonomi men kurserna ges ofta bara ett fåtal gånger per år i
någon av storstäderna vilket minskar tillgängligheten. Dessutom är kurserna sällan riktade specifikt mot barn och
unga i åldern 7 - 26 år.


Sverok har under årens lopp försökt möta utbildningsbehovet inom ungdomsrörelsen och det egna förbundet på olika
sätt: genom ett antal paketerade studiecirklar bl.a. kring likabehandling, genom ett antal utbildningsfilmer på nätet och
genom ett utbildningsprogram kallat Level Up.

Level Up var Sveroks senaste stora utbildningssatsning och baserades på att unga inom organisationen utbildades till
utbildare med målet att de självständigt skulle hålla kurser för andra. Begränsningen i Level Up var att den, liksom alla
traditionella kurser, var beroende av fysiska träffar och fysiska utbildare. Därför vill vi nu ta de lärdomar vi fått från
arbetet inom Level Up och klä det i en mer tillgänglig skrud.
Vi vill utveckla en lärplattformen som ska vara mångsidig och självständig. Alla medlemmar inom Sverok och och
unga utom Sverok ska ha tillgång till digitala kurser med tillhörande frågor som är utvecklade med en yngre målgrupp i
åtanke.

Detta material ska i sin tur kunna användas som ett stöd för fysiska kurser som anordnas internt för medlemmar i
Sverok. Då kommer en bredare målgrupp kunna genomföra utbildningar, utan att ha det som sin huvudsakliga uppgift
ideellt eller anställt. Dessutom blir inte hela satsningen beroende av att en eller ett fåtal personer håller utbildningarna,
utan att för den saken ta bort möjligheten för detsamma. För att använda den terminologi som används inom området
digitalt lärande vill vi skapa en möjlighet att utveckla Level Up genom att introducera s.k. blended learning eller
blandade lärmiljöer (en kombination av digitala och mer traditionella undervisningsformer).
En viktig insats för långsiktigheten och för att säkerställa att det finns någonstans där alla de unga som stärkts i sitt
ledarskap kan agera och prova sin kunskap praktiskt är tillgång till ett nätverk. Nätverket kommer inledningsvis att
bestå av Sveroks 12 distriktsordföranden, som ska få stöd och kunskap i att agera på ett stärkande vis för de som har
gått kurserna.

Syftet med projektet är att utveckla en lärplattform som stärker och utvecklar ungas ideella organisering och
ledarskap. Den ska vara utvecklad för ett individuellt lärande som sker när deltagaren själv vill, samtidigt som den går
att använda som ett förstärkande av eventuella framtida fysiska kurser."

Underlag

https://drive.google.com/file/d/0B4Z4Dv1x_UVATFlvTlU2TDQzUHc/view?usp=sharing

Tjarls yrkar...

1) ...att förbundsstyrelsen ställer sig bakom ansökan

 

---------------------------------------

Resultat

Bifall med 6 röster för och 3 nedlagda röster

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

×