Jump to content
Sign in to follow this  
Tjarls Metzmaa

BU: AG Kunskapens Väktare

Recommended Posts

BU: AG Kunskapens Väktare

Skriven av: Tjarls Metzmaa
Den 17-08-17

Bakgrund till beslutsunderlaget

Detta BU vill starta arbetsgruppen Kunskapens Väktare. Det är en tanke som funnits länge och eftersom att jag inte hittat människor som vill driva den så har jag tagit på mig att göra det själv helt enkelt! 

Underlag

AG Kunskapens Väktare 2017
Syfte
Kunskapens Väktare har till uppgift att bevara, vårda och för dåvarande, nuvarande och kommande medlemmar levandegöra förbundets historia. Kunskapens väktare skall till varje buds stående medel bekämpa Okunskapen. 

Mål

  • Dokumentera särskilda händelser i samtiden på eget initiativ eller på önskemål från förbundsstyrelse, förbundskansli eller distrikt.
  • Ansvara för att upprätta och förvalta allt innehåll under rubriken “Historia” på infobank.sverok.se
  • Med text, ljud och bild som verktyg arbeta för att tillgängliggöra de delar av historien som gått förlorade, främst i någon form av dokumentärer.
  • Rekrytera fler medlemmar till gruppen  
  • Att vakta förbundet från vår evigt svurne fiende Okunskapen

Budget
Möten och resor: 5 000 kr
Teknik: 5 000 kr

Totalt 10.000

Gruppens medlemmar
Tjarls Metzmaa
Gustav Åhs

Kontakta tjarls.metzmaa@sverok.se för att ansöka om medlemskap.

Eden varje Väktare av Kunskap skall svära
Eden skall sväras av arbetsgruppens ledare inför förbundsstyrelsen. (Det går bra att typ läsa in det som en film om det blir krångligt att få till rent praktiskt.)
Eden skall sväras av arbetsgruppens medlemmar inför arbetsgruppens ledare. (Det går bra att lösa över telefon om det klämmer)
Eden skall läsas med högtidlig röst, förutom delarna som är inom parantes som ska läsas med väsande röst över axeln.
 
“Jag, [namn] svär mitt liv och min ära, (tills jag inte längre känner för det,) åt Kunskapens Väktare. (Så länge som jag känner ett engagemang) skall jag utan gnälla göra allt i min makt för att på ett objektivt sätt låta medlemmar lära sig om skeenden, personer och annat av vikt för Sverokhistorien. Jag kommer aldrig att tolerera att Okunskapens dimma beslöjar det viktiga och det som är värt att bevara. Jag accepterar med vördnad titel som Väktare av Kunskap, axlar denna mantel, (som jag vet att jag aldrig kommer att få i fysisk form) och börjar härmed mitt arbete som en av de många i en lång linje av Väktare.

Med medlemmarna, för Sverok: Kunskapens Väktare!”

Väktare av Kunskap genom historien
Tjarls Metzmaa, 2017 - Nuvarande
Gustav Åhs, 2017 - Nuvarande

 

Förslag till beslut

Tjarls yrkar…

1) ...att fastställa styrdokumentet "AG Kunskapens Väktare 2017" i enlighet med det under rubriken underlag

Redigerad 1 timme sedan av Tjarls Metzmaa

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...