Gå till innehåll
Alexander Hallberg

Dagordning och schema för styrelsemöte 26-27/8

Recommended Posts

Mötet kommer hållas på Scandic No25, Burggrevegatan 25, Göteborg

Lördag
09.00 Mötets öppnande
Fastställa röstlängden.
Förklara mötet beslutsmässigt.
Välja mötesfunktionärer.
- Mötesordförande
- Mötessekreterare
- Demokratifrämjare
- Justerare
Fastställa adjungeringar.
Fastställa dagordningen.
Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll.
Anta nya medlemsföreningar
Gå igenom uppdragslistan
Lägga rapporter till handlingarna
Gå igenom Verkställande utskott
- Krisledningsmöte om situationen i Sverok Östergötland
Ratificering PC-beslut
BU: Avskrivning av lokalbidragsregler 2016
BU: Huvuddirektiv för förbundets ekonomi
BU: Riktlinjer för nätverk
BU: Rutin för upphandlingar

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00
DU: Budgetförslag 2018
BU: Styrdokument för ungdomsföreningsbidrag
DU: Diskussionsklimat i styrelsen

16:00 Samkväm på Liseberg

20.00 Middag 

Söndag

09.00-10.30
BU: Definition av spelhobbyn
DU: Motioner till LSU. förslag från UNF
DU: Transparens

10.30-11.00 Rast

11.00-12.00
BU: Pappersrevolutionen
BU: AG Kunskapens väktare
BU: Medlemskap i CAN

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00
DU: Verksamhetsplan 2018
Genomgång av nya uppdrag
Övriga frågor
Rapport demokratifrämjare

15:00 Mötets avslutande

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

×