Jump to content
Sign in to follow this  
Tjarls Metzmaa

BU: Pappersrevolutionen

Recommended Posts

BU: Pappersrevolutionen 
Skriven av: Tjarls Metzmaa
Den 17-08-02
Länk till dokumentet för bättre överskådlighet av underlaget 


Beskrivning och bakgrund
Byråkrati, formalia, stadgar och styrdokument är bland vackraste vi har. Det är den grund som all vår verksamhet vilar på. Det är vad drömmar balanserar på. Det är nyckeln till frihet. Däremot är det viktigt att komma ihåg att även om byråkratin är viktig för verksamheten, så får den aldrig bli verksamheten. (Nog med kärlekbombning till det formella. (Det har nästan inget att göra med BU:t i övrigt, men kändes som att det behövde sägas igen.)

Pappersväldet är dock inte enbart positivt, utan har en tendens att mögla, sönderfalla och svälla av sig själv på ett sätt som nästan bara kan beskrivas som entropi. Därför är det viktigt att städa, renovera och ifrågasätta med ojämna mellanrum. 

En sak som kräver en smärre revolution är hur vi döper våra styrdokument. 

Analys
Det är i grunden svårt att skilja en ordning från ett direktiv. En riktlinje från en policy. En förordning från plan. Modell från plattform. Regler från rutin. Kontrakt från princip. De är av naturen snarlika och även om det absolut kan finnas en poäng av att skilja dessa åt så tycks namngivningen av Sveroks styrdokument vara i det närmaste slumpmässig.

Det finns ingen hierarkisk åtskiljning av dokumenten baserat på namn. Det finns ingen skillnad i form baserat på namn. Det finns kort och gott ingen som helst mening med att ha olika namn på våra styrdokument, annat än att de är just styrdokument. 
Underlag

Nu gällande dokument

 

Nuvarande namn

Efter Pappersrevolutionens genomförande

AG för icke-verbal kommunikation 2017

AG för icke-verbal kommunikation 2017

AG IT 2017

AG IT 2017

AG Kulturrådet 2017

AG Kulturrådet 2017

AG Leia 2017

AG Leia 2017

AG Riksmötesteknik 2017

AG Riksmötesteknik 2017

AG Utbildning 2017

AG Utbildning 2017

Arbetsordning för förbundsstyrelsen 2017

Förbundsstyrelsens arbete 2017

Arvoderingsvillkor 2014

Arvoderingsvillkor 2014

Delegationsordning 2017

Delegation 2017

Direktiv för valberedningen 2017

Valberedningen 2017

Distriktsdirektiv 2015

Relation mellan förbund och distrikt 2015

E-postpolicy 2012

E-post 2012

Förvaltningsorganisation 2017

Förvaltningsorganisation 2017

Grafisk profil 2012

Grafisk profil 2012

Handlingsplan vid upplevd diskriminering 2016

Handlingsplan vid upplevd diskriminering 2016

Huvuddirektiv för förbundets ekonomi 2012

Förbundets ekonomi 2012

Ideellt engagemang 2017

Ideellt engagemang 2017

Likabehandlingsplan 2017-2019

Likabehandlingsplan 2017-2019

Lokalbidragsregler 2016

Lokalbidrag 2016

Miljöpolicy 2016

Miljöansvar 2016

Modell för Ambassadörsprogrammet 2016

Ambassadörsprogrammet 2016

Pins-förordningen 2016

Pins och utmärkelser 2016

Placeringspolicy 2017

Ekonomiska placeringar 2017

Policy angående Sverigedemokraterna och andra anti-demokratiska rörelser 2016

Sverigedemokraterna och andra anti-demokratiska rörelser 2016

Policy för arbete med olika intäkter 2011

Arbete med intäkter 2011

Policy för externa samarbeten 2015

Externa samarbeten 2015

Policy för onlinelagring av material 2015

Onlinelagring av material 2015

Policy personuppgifter 2015

Personuppgifter 2015

Politisk Plattform 2016

Politiska ställningstaganden 2016

Projekthantering 2017

Projekthantering 2017

Regler för föreningar 2016

Regler för föreningar 2016

Reklampolicy 2015

Reklam 2015

Representation Studiefrämjandet 2011

Representation Studiefrämjandet 2011

Riktlinjer för föreningsnamn 2017

Föreningsnamn 2017

Riktlinjer för kost 2017

Kost 2017

Riktlinjer för nätverk 2015

Nätverk 2015

Riktlinjer för personliga utlägg och ersättning inom Sverok 2012

Personliga utlägg och ersättning 2012

Rutin för upphandlingar 2011

Upphandlingar 2011

Strategi för politisk påverkan 2016

Politisk påverkan 2016

Sverokare på Mars - Sveroks Strategi 2017-2021

Strategi 2017-2021- Sverokare på Mars

Sveroks kommunikationskanaler 2011           K

ommunikationskanaler 2011

Sveroks kontrakt för alkohol, tobak mm 2012

Alkohol, tobak och narkotika 2012

Tjänstedator, telefon mm 2012

Tjänsteteknik 2012

Transparensprincipen 2012

Transparens 2012

Utskickspolicy 2015

Utskick 2015

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017

Värdegrund 2016

Värdegrund 2016

Förslaget i korthet
Det som har skett i underlaget ovan är följande:
Allt användande av policy, riktlinjer, kontrakt, modell, plattform, förordning, ordning har upphört. Undantaget är i civilsamhället allmänt vedertagna namn som “Delegationsordning”.

Förslag till beslut
Jag yrkar…
1) ...att genomföra namnändringarna enligt förslaget under rubriken underlag på alla nu gällande styrdokument.
2) ...att det från denna dag ska vara känt att alla styrdokument alltid har ett outskrivet “Styrdokument för” framför sig. 
3) ...att den som först skriker “Fan vad bra!” efter att beslut fattats i detta BU, oavsett avslag eller bifall i att-sats Tjarls 1-2, bjuds på glass av förbundssekreteraren.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vore det inte bra om man också tar bort ordet Sverok från alla dokument? Alla styrdokument gäller trots allt förbundet så därmed borde exempelvis Sverokare på Mars - Sveroks Strategi 2017-2021 byta namn till Strategi 2017-2021- Sverokare på Mars

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uppdaterade underlaget utifrån de två förslag som kommit in från Alex och Cissi. (Ignorera att det är ett mellanslag mellan K och o i kommunika... Det är bara formateringsfel och kommer redaktionellt ordnas sen.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...