Gå till innehåll
Tjarls Metzmaa

Protokollförning av PC-beslut

Recommended Posts


Pc-beslut: Spelkulturen Stärker Bygden

Bakgrund

"Syftet med arrangemangen är att på ett informativt och praktiskt sätt skapa kontakter mellan kommuner, Studiefrämjandet och Sveroks föreningar, samtidigt som föreningar får större kunskaper inom områden som intresserar dem. Det blir också ett bra tillfälle att lyfta likabehandlingsfrågor, som ett led i att bryta den homogena medlemsskara som många föreningar har. Även de kommuner som är mindre representerade i Sverok ska få tillfälle att ta del utav vad Sverok har att erbjuda samt öka involveringen i ideellt engagemang.

Den andra delen av projektet kommer handla om att samordna och stärka föreningarna i regionens alla kommuner. Detta kan tex ske genom att:

 • Stötta föreningar och förtroendevalda i praktiska frågor, såsom kontakt med kommuner, bidragsansökningar, lokaler, marknadsföring, årsmöten, likabehandling osv.
 • Uppmuntra spelintresserade ungdomar att organisera sig i föreningsform, bland annat genom rekryteringsinsatser, speciellt i de mindre kommunerna som har låg representation
 • Genom nyhetsbrev och sociala medier sprida kunskaper och erfarenheter samt stärka samhörigheten mellan föreningar.
 • Förmedla kontakt mellan föreningar och mellan offentliga aktörer/evenemang.
 • Delta i och driva nätverk"

Underlag

Förslag till beslut

1) ...att förbundsstyrelsen ställer sig bakom projektansökan som är länkad under rubriken underlag

---------------------------------------

Resultat

Bifall med 8 röster för och 1 nedlagd röst

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

PC-beslut: Rollspelsprojekt med fokus på att lyfta samisk kultur och historia

Bakgrund

RFK i Västerbotten har spånat fram en grund till ett projekt som hon vill söka och därför läggs det fram till styrelsen för godkännande  

"I vår har filmen Sameblod slagit igång ordentligt, som har visat upp samisk historia för en bredare publik. Samefrågan och Sveriges roll i hur samernas samhälle ser ut idag är en väldigt aktuell fråga, inte minst i norr. Därför har jag klurat på en projektidé där vi i Sverok tillsammans med en samisk förening skulle kunna ta fram ett material riktat till ungdomar, för att öka kunskapen och förståelsen om samerna genom spel."

Underlag

https://docs.google.com/a/g.sverok.se/document/d/1X462uIodgID96hzu5gAn3lFO7buuzzhSfIYT0_L8v6o/edit?usp=sharing

Förslag till beslut

1) ...att kansliet kan formulera en projektansökan och skicka in den till lämplig part baserat på det underlag som finns länkat

----------------------------------------------------------

Resultat

Bifall med 8 röster för och 1 nedlagd röst

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

PC-beslut: Tillsätta styrgrupper

Bakgrund

Vi har ett antal olika projekt som vi är delaktiga på olika sätt, dels nya där det ska tillsättas folk och dels äldre där personer ska bytas ut. Detta är något som ska beslutas av styrelsen.

Underlag

 • Malmö e-sports projekt "Digital fritid" - Här har Alexandra satt upp sig som frivillig.
 • Vårt eget "Hej regionen" - Här har albin och sam vart tidigare men bett om att få bli utbytta.
 • LSU's projekt om stress "Hållbart engagemang" - Har för mig att Anna och Cissi visat intresse.
 • Juggerförbundets Jugger-projekt

 

Alexander yrkar...

1) ...att vi tillsätter Alexandra Hjortswang i styrgruppen för Digital fritid
2) ...att vi tillsätter Albin Westermark i styrgruppen för Hej Regionen
3) ...att vi tillsätter Anna Erlandsson i styrgruppen för Hållbart engagemang
4) ...att vi tillsätter Cecilia Hällstrand i styrgruppen för Etablera Jugger

----------------------------------------------------------

Resultat

Bifall på samtliga yrkanden med 6 röster för och 3 nedlagda röster

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

PC-beslut: Streamingprojekt

Bakgrund

Som en fortsättning på arbetet med Respect All Compete planeras ett projekt inriktat på streaming. 

"Projektets Mål
Vi planerar för ett treårigt projekt där vi bygger upp Sveroks Twitchstream (för livesändningar) och tillhörande Youtubekanal (för lagring av repriser och ihopklippta highlights), med målet att vara en positiv kraft i nördkulturen och den nya medieverkligheten, samtidigt som vi erbjuder våra föreningar och medlemmar att sprida sin hobby och verksamhet samt visa upp den för andra.
 
Innehållet i kanalerna produceras av Sveroks medlemmar med hjälp av Sverok, samt av Sverok som förbund. Allt innehåll utgår från vår värdegrund. Rent konkret betyder det exempelvis att vi ska ha en mångfald bland de som tar plats och syns i stream och onlinevideor. Det innebär även att vi ska hitta hållbara metoder för att arbeta aktivt med moderering av chattar och kommentarsfält, med målet att de till slut blir självmodererande med hjälp av våra tittare. Med självmodererande menar vi att vi lyckas skapa en miljö där våra tittare kliver in och sätter ner foten vid övertramp, men att vi som kanalägare kan vidta åtgärder om det är återkommande övertramp. 
 
Vid projektets slut ska arbetet med vår Twitchstream och Youtubekanal vara självfinansierat med hjälp av annonsintäkter, samarbeten och sponsoravtal. Huvudansvaret för stream och kanal hamnar då under Sveroks befintliga kommunikationsavdelning. Målet är då också att kunna behålla en samordnare/producent på hel eller deltid. Samordnarens/producentens roll är att ansvara för Sveroks egna produktioner i dialog med kommunikationsavdelningen, planera och ansvara för externa produktioner med samarbetspartners samt säkerställa att medlemmar och föreningar enkelt kan ta plats i stream och videokanal. 

Vi ser i dagsläget följande delmål för varje år under projektet. 
 
År 1:
Färdigt koncept för Sveroks Twitchstream och tillhörande Youtubekanal med grafisk profil, värdegrund, plan för moderering etc.
Färdig strategi för att arbeta med ökad inkludering, mångfald och likabehandling i stream samt videokanal.
Färdig tablå/innehållsplan för de första 6 månaderna - med fokus på mångfald, likabehandling och inkludering. 
Säkerställa inledande produktionsmöjligheter vad gäller teknik, utrustning etc.
Samarbete med några Sverokföreningar som vill streama via Sveroks Twitchstream, utöver det innehåll som Sverok själva producerar/streamar.
Färdig plan för inledande moderering av kanaler.
Producera inledande innehåll.
Lansering av Sveroks Twitchstream och Youtubekanal. 
Etablera analys och kvalitetsutveckling av kanalen, inklusive analys av hur väl vi arbetar med vårt mångfalds- och inkluderingsfokus.
Göra det enkelt för Sveroks föreningar och medlemmar att skapa innehåll till Sveroks Twitchstream och Youtubekanal utifrån riktlinjer och värdegrund.
 
År 2:
Ta fram samt lansera administrationsverktyg för streamens tablå, innehåll och samarbeten med föreningar/medlemmar.
Ta fram informationsmaterial för att enkelt sprida kompetens inom streaming och videoproduktion till intresserade medlemmar och föreningar. 
Avtal med ett större event arrangerat av en Sverokförening om att Sveroks stream är den stream som direktsänder från det eventet.
Färdig plan och budget för streamens fortlevnad efter projektets sista år.
Påbörja samtal med möjliga sponsorer för att säkra streamens fortlevnad och utveckling efter projektets sista år. 
 
År 3:
Avtal med två till tre större event arrangerat av Sverokföreningar om att Sveroks stream är den stream som direktsänder från det eventet.
Vidareutveckla informationsmaterialet för att sprida kompetens inom streaming och videoproduktion till intresserade medlemmar och föreningar.
Färdiga avtal med externa sponsorer och strategiska samarbeten för att säkra streamens fortlevnad och utveckling efter projektets sista år. 
Inviga Sveroks färdigbyggda streamingstudio som ska klara av att göra mindre studioproduktioner.
Stream och videokanal som är välkänd för sin mångfald, goda stämning och inkluderande miljö."

Underlag

https://docs.google.com/document/d/157DaqEcpGsJiWS4t-3k9GueyhW1uozi-YLOyYJCHenY/edit?usp=sharing 

Tjarls yrkar...

1) ...att kansliet får i uppdrag att skicka in en projektansökan baserad på underlaget länkat ovan

----------------------------------------------------------

Resultat

Bifall med 7 röster för och 2 nedlagda röster. 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

PC-beslut: Projekt Trygg E-sport 

Bakgrund

Female Legends vill initiera ett projekt med Sverok som nära partner. Tanken är också att hyra in administration och personal från Sverok. 

"Projektets mål:

·         Erbjuda en trygg plats för tjejer att utveckla sitt e-sportande och skaffa ett nätverk av andra e-sportande tjejer (träningsläger och fysiska platser)
·         Ha en tydlig bild av problem tjejer upplever inom e-sport och omvandla kunskapen till en handlingsplan för att överkomma ojämlikheten
·         Sprida handlingsplanen till aktörer/personer inom och utanför e-sport, till exempel Svenska E-sportförbundet och politiker
·         Ge ungdomsledare och föräldrar inom e-sport kunskap som bidrar till inkludering och jämlikhet inom hela e-sportsmiljön"

Underlag

https://docs.google.com/document/d/1cIvA0rJyY2Egd2WUrEpRKbdV5Tp8abG2SIrQaMecwlE/edit?usp=sharing 

Tjarls yrkar...

1) ...att förbundsstyrelsen ställer sig bakom Female Legends ansökan

----------------------------------------------------------

Resultat

Bifall med 7 röster för och 2 nedlagda röster

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

PC-beslut: Projekt E-sport och hälsa

Bakgrund

Sveriges Blå Bandsungdom vill initiera ett projekt med Sverok som partner.  

"Sammanfattning
Projektet ska utveckla en metod för att jobba förebyggande hos dataspelande unga med hjälp av folkbildning. Projektet ska med fokus på socioekonomisk utsatta områden minska stillasittandet, öka kunskaperna om energidrycker, alkohol och narkotika, fortsätta hålla låg alkoholkonsumtion hos målgruppen, förebygga grovt språk och förtal och motverka psykisk ohälsa och socialt utanförskap.
 

Mål

 • Minska stillasittandet bland unga som spelar mycket dataspel
 • Öka målgruppens kunskaper om energidrycker, alkohol och narkotika
 • Fortsätta hålla låg alkoholkonsumtion hos målgruppen
 • Förebygga grovt språk och förtal
 • Motverka psykisk ohälsa och socialt utanförskap
 • Fokus på socioekonomiskt utsatta bostadsområden"

Underlag

https://drive.google.com/file/d/0B4Z4Dv1x_UVAUnlISEVvZWJzeXc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B4Z4Dv1x_UVAT0ptYjJvQmJaZkk/view?usp=sharing

 

Tjarls yrkar...

1) ...att förbundsstyrelsen ställer sig bakom ansökan

----------------------------------------------------------

Resultat

Bifall med 8 röster för och 1 nedlagd röst

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

×