Gå till innehåll
Tjarls Metzmaa

BU: Riktlinjer för Nätverk

Recommended Posts

BU: Riktlinjer för Nätverk

Skriven av: Sanna Hedlund och Tjarls Metzmaa
Den 17-06-02

Bakgrund till beslutsunderlaget

Uppgiften att styr upp nätverken delegerades i början av året till kansliet och här kommer ett gäng förslag till ändringar i styrdokumentet för att öka genomförbarheten och uppdatera det till årets år.  

Ändringslogg

  • Bakgrund har bytt rubrik till "Skillnaden mellan nätverk och arbetsgrupp och allt som refererade tipp 2014 års RM och 2015 års VP är borta
  • Ny direktiv för hur många ett nätverk ska vara
  • Förväntningar tillagda
  • Tillägg om att varje nätverk kan få ett fysisk träff sponsrad av förbundet
  • Hur ett nätverk avslutas

Tidigare version: http://wiki.sverok.se/wiki/Riktlinjer_för_nätverk_2015

Underlag


Syfte
Det finns mycket kompetens och erfarenheter inom förbundet som är värt att ta vara på. Genom att bedriva nätverk kan Sverok underlätta för föreningar och medlemmar att dela med sig av sina erfarenheter.

Skillnaden mellan nätverk och arbetsgrupp
Skillnaden mellan ett nätverk och en arbetsgrupp är att en arbetsgrupp ofta jobbar konkret inför ett specifikt projekt eller med en specifik del (ex IT eller LEIA) medan ett nätverk fokuserar på att låta människor dela med sig av erfarenheter (ex ordförande, arrangörer, Pride). Där ligger fokus på diskussion och inte praktiska uppgifter.

Att starta ett nätverk
Om en eller flera medlemmar, föreningar eller distrikt har en idé på ett nätverk som dem vill driva kontaktar dem förbundet genom att fylla en anmälningsblankett som sedan behandlas av förbundet. Nätverkets syfte måste vara kopplat till Sveroks verksamhet och det krävs minst fyra personer för att det ska bildas ett nätverk. Nätverket ska vara öppet för alla, dock kan det i vissa fall förekomma nätverk som är separatistiska efter kön, ålder etc. om det hör ihop med syftet för nätverket. När nätverket har blivit registrerat sprids informationen om nätverket genom förbundets informationskanaler.

Olika typer av nätverk
Nätverket kan ha två olika utgångspunkter. 
Den ena är ett mentorsnätverk där det är tänkt att medlemmarna i nätverket kopplas ihop enligt modellen erfaren - nybörjare. 
Den andra modellen utgår från att alla medlemmar delar erfarenheter med varandra där alla medlemmar har någon gemensam nämnare med erfarenheter de kan dela med sig av till varandra.

Att bli medlem i ett nätverk
Om en medlem, förening eller ett distrikt vill delta i ett nätverk kontaktar den/det nätverkets kontaktperson för att få hjälp med det. Som medlem förväntas du delta på nätverkens möten under året och dela med dig av dina tankar och erfarenheter. 

Driva ett nätverk
Varje nätverk har en samordnare i gruppen, och består i övrigt av minst ytterligare tre personer. Gruppen ansvarar för att nätverket hålls levande, och ha minst fyra träffar/möten per år, samordnaren är den som kallar till mötena och kan vid behov be om stöd från förbundet. Om nätverket vill ha en fysisk träff kontaktar gruppen förbundet som hjälper till att administrera den fysiska träffen. Varje nätverk i Sverok har möjlighet att få en fysisk träff per år sponsrad av förbundet.

Avsluta ett nätverk
Det finns två sätt att avsluta ett nätverk. Det ena är att gruppen beslutar att nätverket ska läggas ned, och förbundet meddelas detta via mail. Det andra är när nätverk inte längre har varit aktivt på sex månader och då lägger förbundet ned nätverket. Samordnare samt gruppmedlemmar får vid nedläggningen av nätverket ett mail från förbundet att så har skett, och ifall behov uppstår av ett liknande nätverk i framtiden får de skicka in en ny ansökan. 

Förslag till beslut

Tjarls yrkar…

1) ...att fastställa styrdokumentet "Riktlinjer för nätverk" i enlighet med det under rubriken underlag

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

×