Jump to content
Sign in to follow this  
Tjarls Metzmaa

BU: Medlemskap i CAN

Recommended Posts

BU: Medlemskap i CAN

Skriven av: Tjarls Metzmaa 
Den 17-05-30

Bakgrund till beslutsunderlaget

Detta BU föreslår att vi blir medlemmar i CAN!

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning är en organisation som beskriver sig själva så här: 
"CAN är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län."

Can är den organisation som följer upp och skapar mycket av det kunskapsunderlag som finns kring Alkohol och Narkotika och har exempelvis flertalet gånger citerats med slutsatsen om att det antagligen går att dra paralleller kring att ungas drickande minskar och spelandet ökar.  

På sikt kan detta antagligen bli en stark partner för att driva ett projekt. I minsta fall blir det en arena där vi kan träffa medlemmar som har värderingar som liknar våra egna. Det finns heller inget krav på att vi som organisation ska vara helnykter.

Läs mer om föreningen: http://can.se/Om-CAN

Resurser

Medlemskapet kostar 500 kr/år

Förslag till beslut

Jag yrkar…

1) ...att vi ansöker om medlemskap i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...