Gå till innehåll
Tjarls Metzmaa

Protokollförning av PC-beslut

Recommended Posts

170504 fattades följande beslut med 8 röster för och en nedlagd röst:

1) ...att fastställa styrdokumentet "AG Riksmötesteknik" i enlighet med det länkade under rubriken underlag

2) ...att fastställa styrdokumentet "AG Kulturrådet" i enlighet med det länkade under rubriken underlag

3) ...att fastställa styrdokumentet "AG Leia" i enlighet med det länkade under rubriken underlag

4) ...att fastställa styrdokumentet "AG IT" i enlighet med det länkade under rubriken underlag

5) ...att fastställa styrdokumentet "AG för icke verbal kommunikation" i enlighet med det länkade under rubriken underlag

 

Handlingar:

Bakgrund

Varje år ska varje styrdokument för varje arbetsgrupp uppdateras. Detta hamnade tyvärr lite på efterkälken i år (och även 
förra året i vissa fall), men nu finns de att beskåda!

Ändringar

AG Riksmötesteknik: Inga ändringar från föregående år

AG Kulturrådet: "Stödja skapandet av plattformar för spelkulturell diskurs." har lagts till under mål. "
"Gruppen har ett nära samarbete med den eller de personer i FS som idag arbetar med att uppnå Sveroks kulturpolitiska mål." 
har lagts till under rubriken organisering. 
Budgeten har blivit sänkt till 5.000 kr från 15.000 kr

AG Leia: Budgetsänkning från 25.000 kr till 20.000 kr. 
Målen reviderade. I Stort sätt samma, men lite tydligare.

AG IT:  I stort oförändrad. vilka som är medlemmar i gruppen har tagits bort samt en skrivning om att gruppen ska koordinera med slagen har försvunnit. 

AG för icke verbal kommunikation: Stora förändringar, behandla det nya förslaget som ett helt nytt jämfört me det gamla. Byter namn från "Forumgruppen" till AG IVK. Budgeten minskad från 15.000 kr till 5.000 kr. Målen väldigt nerslimmade till att bara vara löpande. Motto tillagt.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

170519 fattades följande beslut med 8 röster för och en nedlagd röst:

1) ...att uppdra åt kansliet att författa och skicka in en ansökan baserad på projektspecifikationen länkad under rubriken underlag

Handlingar:
Tillsammans med Våra Gårdar har samtal om att skapa ett gemensamt projekt börjat föras. 

Projektet har tre syften:

  1. Nya målgrupper ska upptäcka möjligheterna med Våra Gårdars lokaler vilket sker genom att visa upp nya kulturformer i lokalerna
  2. Föreningar utan egna lokaler ska se Våra Gårdars medlemsföreningar som naturliga samarbetsparter när det gäller tillgång till lokaler och utvecklande samarbeten
  3. Tillgängligöra en ny kulturform (cosplay) för en bredare publik och härigenom synliggöra Våra Gårdars lokaler som en naturlig mötesplats.
  4. Öka kunskapen om ideella föreningar och Sverok hos de cosplayare som deltar.

Underlag

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

170519 fattades följande beslut med 8 röster för och en nedlagd röst:

1) ...att styrelsen ställer sig bakom den ansökan som har skickats in med namnet: "LEIA - nätverk för tjejer inom spelkulturen"

Handlingar:

Ett projekt för att ta Leia till nästa nivå! 

"Projektets mål är att skapa och utveckla ett nationellt mentorskapsprogram för unga tjejer inom spelhobbyn och matcha dem med mentorer, för att få dem att växa och utvecklas i sitt engagemang. Målgruppen är unga självidentifierade tjejer inom spelhobbyn/spelkulturen som kan fungera som adepter och mentorer i ett erfarenhetsutbyte. Fokus kommer att vara på att utveckla mentorskapsprogrammet, och där genomföra tre nätverksträffar för alla deltagare i projektet samt ta fram ett material för andra organisationer som är intresserade av att starta upp mentorskapsprogram. Temat är förebilder och vikten dessa har för jämställdhet i en spelhobby som idag har en manlig norm men där vi i Sverok jobbar på olika sätt för att möjliggöra unga tjejers engagemang och plats."

Underlag

https://drive.google.com/file/d/0B4Z4Dv1x_UVAVVZjbEhrb0l5WEU/view?usp=sharing

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

170519 fattades följande beslut med 8 röster för och en nedlagd röst:

1) ...att styrelsen ställer sig bakom den ansökan som har skickats in med namnet "Fantastiskens Månad"

Handlingar:

Fantastikens månad föddes när Sverok Västerbotten genomförde ett projekt med samma namn, nu är målet att göra det nationellt! 

"Vi vill etablera den nationella läs- och skrivfrämjande satsningen “Fantastikens månad”, med mål att bli ett permanent inslag i november fokuserat på fantastik. Tillsammans med ett 100- tal bibliotek runt om i landet vill vi skapa naturliga hållpunkter för barn och unga som är intresserade av fantastik. Den anställde projektledaren samordnar och tar fram material, stöttar bibliotek, marknadsför och bistår under genomförandet. Sveroks 12 föreningskonsulenter med spridning från Luleå till Malmö bistår projektledaren och nätverkar på lokal nivå för större spridning. De engagerar Sverok-föreningar inom projektet och hittar lokala ambassadörer som inspirerar/håller workshops på biblioteken. För låg tröskel distribueras ett kostnadsfritt kit med skyltar, information, skrivövningar och aktivitetsförslag som inspirationsdagar eller workshops med författare till biblitoteken. Ungdomar kan skicka in egenskrivna tema-noveller som samlas i en novellsamling som publiceras digitalt och tryckt."

Underlag

https://drive.google.com/file/d/0B4Z4Dv1x_UVAcVJDbHVNS3EyNkE/view?usp=sharing

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

×