Jump to content
Sign in to follow this  
Tjarls Metzmaa

BU: Ideellt engagemang

Recommended Posts

BU: Ideellt engagemang

Skriven av: Tjarls Metzmaa och Anna Erlandsson
Den 17-04-26

Bakgrund till beslutsunderlaget

Under lång tid har upplevelsen varit att det är svårt och otillgängligt att engagera sig i förbundet på något annat sätt än att bli förtroendevald.
Därför har tankarna kring detta malt runt under lång tid. Det har föregåtts av utredning och diskussioner i förbundsstyrelsen.
Nu är den äntligen här! Den reviderade planen för ideellt engagemang i Sverok! 

Ändringslogg

Styrdokumentet bygger mycket på den gamla versionen, men allt har skrivits om. Dessutom har ett par rubriker försvunnit och hela kapitlet
om de tre olika sättet att engagera sig på har tillkommit. Ändringarna är så pass omfattande att det bör hanteras som ett nytt förslag i sin helhet. 

Tidigare version: http://wiki.sverok.se/wiki/Policy_för_ideellt_engagemang_2011

Underlag

Ideellt engagemang:
https://docs.google.com/document/d/16hqR6O8z5lseYUm1JanXd-AEYEYMD-UwQZEFkowpV6U/edit?usp=sharing 

Styrdokument för arbetsgrupper:
http://wiki.sverok.se/wiki/Styrdokument_för_arbetsgrupper_2010

Policy ersättning för arbete:
http://wiki.sverok.se/wiki/Policy_ersättning_för_arbete_2007

Förslag till beslut

Vi yrkar…

1) ...att fastställa styrdokumentet "Ideellt engagemang" i enlighet med det länkade under rubriken "Underlag"

2) ...att avskriva "Styrdokument för arbetsgrupper" samt "Policy ersättning för arbete" och inte längre anse dessa som aktiva styrdokument

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 timmar sedan, Tjarls Metzmaa säger:

Vad är för skojigt?

Vid "Process" under "Aktivism" t.ex. Om det används som beskrivande text på hemsidan så kan det gå an, men anser i övrigt att styrdokument ska vara formellt skrivna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
På 2017-05-17 på 08:41, Albin Westermark säger:

Vid "Process" under "Aktivism" t.ex. Om det används som beskrivande text på hemsidan så kan det gå an, men anser i övrigt att styrdokument ska vara formellt skrivna.

Håller inte med helt och hållet ^^ Viktigare än att det är formellt är att det är lätt att tolka och att det tolkas någorlunda entydigt. Lex Pinsförordningen

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timmar sedan, Tjarls Metzmaa säger:

Håller inte med helt och hållet ^^ Viktigare än att det är formellt är att det är lätt att tolka och att det tolkas någorlunda entydigt. Lex Pinsförordningen

Mjae. Håller inte med, men kommer inte lägga ett yrkande om något annat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...