Jump to content
Sign in to follow this  
Alexander Hallberg

BU: Plats för riksmötet

Recommended Posts

BU: Plats för riksmötet

Skriven av: Alexander Hallberg
Den 17-03-10

Bakgrund till beslutsunderlaget

Vi hade inte tillräckligt med ekonomiskt underlag för att kunna bestämma vart Riksmötet skulle ligga förra gången, därför tar vi det beslutet nu. 

Analys
Det finns två saker som dominerat debatten om riksmötet de senaste åren, dels dess kostnader och dels det faktumet att det legat still inom samma geografiska område under de senaste åren. Linköping, Nässjö och framförallt Katrineholm har vart de vanligaste platserna. Anledningarna till att det varit så är för att vi dels inte velat kompromissa med tillgängligheten för våra mötesdeltagare vilket ställer ett antal olika krav på lokalen som vi hittills vart noga med att försöka upprätthålla. 

Kansliet har fått i uppdrag att försöka hitta lokaler som motsvarar våra förväntningar på tillgänglighet men samtidigt ligger i ungefär samma prisklass. 
I min värld står vi nu inför två val, antingen där vi nöjer oss med Katrineholm för att under nästa år helt och hållet hitta en ny form för Riksmötet eller en där vi tar en ökad kostnad för att signalera till våra medlemmar att även de övanför Dalälven är viktiga.

Underlag

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10767YxY5bjcVikaxETAD7kg2ws7fhNZ1zUhfZ-hbQ6M/edit

Förslag till beslut

Jag yrkar…

1) ...att vi beslutar att förlägga Riksmötet 2017 till Katrineholm

2) ...att vi beslutar att förlägga Riksmötet 2017 till Sundsvall

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...