Gå till innehåll
Tjarls Metzmaa

BU: Ägardirektiv till Sverok Admin AB

Recommended Posts

BU: Ägardirektiv till Sverok Admin AB

Skriven av: Tjarls Metzmaa
Den 17-03-06

Bakgrund till beslutsunderlaget

Ägardirektivet är det som styr hur Sverok Admin, vårt helägda dotterbolag, får bedriva sin verksamhet. Det är där förväntningar och förhållningsregler dikteras. I några år har vi uppdaterat ägardirektivet nästan årligen, med små justeringar. Detta förslag är tänkt att vara mer långsiktigt med en målsättning som siktar på 2030. Detta för att skapa en rimlig förväntan hos förbundet, och ge en möjlighet för bolaget att arbeta i ro på att bygga kapital och verksamhet. Tanken är också att istället för att ta ut små vinster, som i Sveroks budget knappt märks, men som skulle kunna hämma företagets växande drastiskt så avvaktar vi istället och sitter på händerna tills dess att omsättningen når en nivå som är märkbar.

Ändringar

Det som tidigare stod som är borttaget:
"
Expansion av verksamhet
Överordnat fokus för de närmaste åren ska ligga på expansion inom området stödsystem. Kundbasen ska växa så att kostnaderna för förvaltning och utveckling av nuvarande och framtida system kan fördelas över fler organisationer.

Utdelning
Utdelningen till ägaren ska under 2016 uppgå till maximalt 50% av bolagets nettovinst. Utdelning ska ske med hänsyn till eventuella aktieägartillskott och expansion av verksamheten.
"

Underlag

Ägardirektiv Sverok Admin AB 2017

Utdelning
Vinst ska återinvesteras i bolagets verksamhets fram tills dess att vinst kan tas ut i omfattningen 500 000 kr utan att detta utgör mer än 50% av den totala vinsten. Målsättningen är att nå denna omfattning på verksamheten senast 2030.  

Strategiska relationer
Då bolaget agerar under ett eget varumärke som är tätt bundet till Sverok är det av yttersta vikt att bolagets utsända agerar som goda representanter för både bolaget och förbundet och att de är införstådda med förbundets regler och policys.
 
Prioriterat i relationen med omvärlden är att bidra till målet i förbundets strategi att Sverok ska förknippas med moderna metoder inom föreningsarbete och då främst förmedla bilden av Sverok som ett förbund med hög teknisk kompetens.
 
Bolaget ska i sitt arbete verka för att förmedla relationer mellan Sverok och andra ideella organisationer som kan leda till närmare samarbeten.

Hyra av personal
När det är tillämpligt ska bolaget i första hand fylla sitt behov av personal genom att hyra arbetstid ur befintliga heltidstjänster hos Sverok.

Förslag till beslut

Jag yrkar…

1) ...att vi lägger fram ägardirektivet under rubriken underlag för att bifallas på Sverok Admins bolagstämma

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

×