Jump to content
Sign in to follow this  
SebKrantz

DU: Vice ordförande

Recommended Posts

DU: Vice ordförande

Skriven av: Sebastian Krantz och Cecilia Hällstrand

Den 17-03-06

1. Beskrivning och bakgrund

 

Rollen som vice förbundsordförande i Sverok har blivit otydlig och saknar tids- och informationsresurser för att vara en någorlunda likvärdig del av det verkställande utskottet. Förbundsordföranden och Förbundssekreteraren är båda arvoderade på heltid och har därför tiden och möjligheten till information som vice förbundsordförande inte har. Den här grundläggande obalansen blev större förra förbundsstyrelsemötet, när en ny förvaltningsorganisation klubbades där verkställande utskottet förlorade flera befogenheter som istället flyttades till styrelsen, ex makten att godkänna större projekt. Vi tror inte nödvändigtvis att besluten som skapat denna obalans har varit dåliga beslut, men det har skapat en situation med en vice förbundsordförande utan djupare ansvar än en ledamot, förutom i högst formella frågor.

 

Vi uppdrogs förbereda en diskussion för att reda ut rollen vice förbundsordförande. Syftet är att hitta en modell innanför de större ramar som redan finns där vice förbundsordföranden har en tydligare roll, oavsett om rollens ansvarsområden blir större eller mindre. Styrelsen kommer i diskussionen utgå från områden som speciellt förbundsordföranden och förbundssekreteraren ofta hanterar, såsom politisk påverkan, representation, ledning av styrelsen och stöd till de arvoderade.

 

Vice förbundsordförande har till huvuduppgift att:

  • Vara firmatecknare.

  • Ersätta förbundsordföranden vid längre frånvaro.

  • Regelbundet delta i ledningsgruppens möten.

 

Verkställande utskott (VU)

VU består av förbundsordförande, vice förbundsordförande och förbundssekreterare och sammanträder främst i krissituationer, detta regleras i detalj i Sveroks krisplan. VU är ett beslutande organ och regleras av Delegationsordningen. Beslut som fattas i VU ska protokollföras på nästkommande styrelsemöte.

 

2. Analys

Vi ser att rollen vice förbundsordförande behöver vara tydligare på kort sikt (2017)och lång sikt (2018 och framåt). På kort sikt behöver nuvarande vice ordföranden få en tydligare roll i styrelsen. På lång sikt behöver styrelsen ha en struktur så att liknande otydlighet och obalans inte uppstår igen. Vi har valt att fokusera på det kortsiktiga perspektivet och diskuterar därför vice ordföranden utifrån de ramar som redan finns.

3. Frågor att diskutera

Förbundsstyrelsen kommer delas upp i två eller tre grupper som tar fram en eller två potentiella modeller för en vice ordförande i Sverok vardera enligt följande diskussionsfrågor.

 

  1. Vad skulle vice förbundsordföranden kunna ha för roll vad gäller representation, politisk påverkan, ledning av styrelsen och stöd till förbundsordföranden och förbundssekreteraren?

  2. Borde vice ordföranden ha en specialiserad eller generell roll? Bör den fokusera på ett par saker eller göra allt som FO och FS behöver stöd med?

  3. Vice ordföranden ersätter förbundsordföranden vid längre frånvaro. Finns det skäl att låta vice förbundsordföranden ha högre ansvar än en ledamot utöver det?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...