Jump to content
Sign in to follow this  
Alexander Hallberg

DU: Stärka ungas representation

Recommended Posts

DU: Stärka ungas representation

Skriven av: Alexander Hallberg och Elisabeth Jenna Yeung

Den 17-03-03

Beskrivning och bakgrund

Efter att riksmötet 2016 beslutade att inte genomföra de förändringar som styrelsen hade föreslagit så behöver vi ta fram nya, aktiva metoder för hur vi kan stärka ungas representation och engagemang i förbundet. Engagemanget i Sverok är oftast livslångt vilket betyder att man tar det med sig uppåt i åldrarna, det kan även vara svårt att hänga med i hela förbundet då vår information ligger samlad på flera olika ställen. Det tar helt enkelt tid för att få ett grepp om organisationen vilket gynnar äldre och mer erfarna personer.

 

Förändringar i val.sverok.se/ombudsvalet

 

Planerade förändringar

 • Utveckling av val.sverok.se för att bättre kunna lyfta fram unga

 • Förändring av vår hemsida för att göra den mer pedagogisk

 • Ändrade riksmöteshandlingar

 

 

Förslag på kommunikativa insatser, främst riktade mot Riksmötet

 • Utöka Uppesittarkvällen till en serie

 • Reklamfilm för RM för att öka intresse och engagemang

 • Särskilt uppdrag till kansliet att lägga arbetstid på att ringa runt till föreningar som aldrig varit representerade på RM

 • RM-Instagram & Snapchat

 • Marknadsföra RM tillsammans med kända spelyoutubare

 • Ringa till underrepresenterade verksamhetsgrenar och prata om RM

 

Synpunkter från slaget

 • ”Förra årets utskick var kortfattat nog för att uppfattas som spam. De automatiska utskicken från eBas”

 • ”Förvarna distrikten och synka kommunikationen med distrikten, generellt till distrikten”

 • ”infogram över viktiga datum. Gör den tillgänglig”

 • ”Info om valet så att det är föreningar som röstar, inte personer.”

 • Möjliggör för distrikten att hjälpa till att stödja i processen. Tex påminna om stödgrejer som finns som infovideon om RM

 • ”Var varit aktiv i 10 år innan jag hörde om Riksmötet”

 • Distrikten skulle kunna hjälpa till att ringa runt och vara lite mer personliga.

 • Gör info tillgänglig på många sätt med hänsyn till olika inlärningsstilar

 • Förklara ord ännu mer

 

Analys

Som jag ser det så behöver vi titta på den formella påverkan av unga i förbundet och då kan vi titta på exempelvis fördelningen av unga ombud på riksmötet, andelen unga i framförallt våra distrikts- och förbundsstyrelser samt vilka som väljer att motionera och använda sig av medlemsförslag. Om vi kan uppnå strukturell förändring som rör dessa områden så att unga hamnar på platser med formellt inflytande och utnyttjar de rutiner som finns idag så har vi kommit en lång väg.
 

Av att döma från diskussionerna på slag och riksmöte finns det också ett begränsat stöd för tvingande åtgärder som exempelvis kvotering eller turordningsregler. Jag tror att det är viktigt att hörsamma detta och att vi behöver vara vaksamma på att inte skapa en slags kamp mellan unga och äldre i förbundet.

Frågor att diskutera

 

 1. Vad menar vi när vi talar om ungas representation?

 2. SWOT på ungas represenation (Styrkor, svagheter, möjligheter och hot)

 3. Hur kan vi stärka ungas representation i förbundet?

 4. Vilka konkreta åtgärder kan vi genomföra här och nu?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...