Jump to content
Sign in to follow this  
Tjarls Metzmaa

BU: Placeringspolicy

Recommended Posts

BU: Placeringspolicy

Skriven av: Tjarls Metzmaa och Johan Groth
Den 17-02-14

Bakgrund till beslutsunderlaget

Förslaget till en uppdatering av placeringspolicyn, som bestämmer hur vi placerar våra pengar innan vi betalar ut dem, har kommit till av två anledningar. Det första är att omvärlden förändrats mycket sedan 2014 när förra versionen skrevs, exempelvis är räntebärande papper något som till och med kan ha negativ ränta och kosta pengar, varför det förstås blir dumt att vi förvaltar våra pengar där. Det andra är att den förra placeringspolicyn var onödigt komplicerad. Denna nya version utgår från en mall som är tydligare och enklare att ta till sig.

Ändringslogg

Förslaget är omskrivet i sådan utsträckning att det är att betrakta som att allt är nytt. Den nuvarande versionen går att se på wikin: http://wiki.sverok.se/wiki/Placeringspolicy_2014

Underlag

https://docs.google.com/document/d/1ynTW7mzKlfDNT0qox8lDO_DMjTdRZmAtSNY3ftHgwWc/edit?usp=sharing

Förslag till beslut

Jag yrkar…

1) ...att fastställa styrdokumentet Placeringspolicy i enlighet med det länkade under rubriken underlag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...