Jump to content
Sign in to follow this  
Alexander Hallberg

Dagordning och schema för styrelsemöte 21-22/1

Recommended Posts

Mötet kommer hållas på Tollare folkhögskola,Åhlbergs väg, 132 49 Saltsjö-boo

Lördag

08.30-09.30 Mötets öppnande gemensamt med kansliet
Fastställa röstlängden.
Förklara mötet beslutsmässigt.
Välja mötesfunktionärer.
- Mötesordförande
- Mötessekreterare
- Demokratifrämjare
- Justerare
Fastställa adjungeringar.
Fastställa dagordningen.
Fastställa sista datum för publicering av justerat protokoll.
Anta nya medlemsföreningar

Introduktion av styrelse och kansli
Genomgång av Sverok som organisation

09.30-10.00 Rast

10.00-12.00
Genomgång av VP och årsplanering
- Målsättningar

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00

Gå igenom uppdragslistan
Lägga bilagda rapporter till handlingarna

15.00-15.30 Rast

15.30-17.00

Gå igenom beslut Verkställande utskott.
Ratificering PC-beslut.

BU: Styrelsens Arbetsordning 2017
BU: Riktlinjer för föreningsnamn
BU: Direktiv grundgaranti
BU: Orättvist behandlad

17:00 Avsluta för dagen
20.00 Middag 

Söndag

09.00-10.00
BU: Förvaltningsorganisation 2017
BU: Delegationsordning 2017

10.00-10.30 Rast

10.30-12.00
BU: Firmatecknare 2017
BU: Attestlista 2017 
BU: Avskriva styrdokument
BU: Styrelsens mötesdatum 2017

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00
DU: Arbetsstruktur i styrelsen
BU: Riktlinjer för kost 

BU: Avskrivning av arbetsgrupper
Genomgång av nya uppdrag
Övriga frågor
- Medlemsförslag: Sverok bör tillåta och ge stöd till huvudföreningars PR-avdelningar & PR-föreningar
Rapport demokratifrämjare

15:00 Mötets avslutande

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...